Programos trukmė – 2018 m. kovo 23 d. ir 2018 m. kovo 30 d. nuo 9:00 val. iki 17:00 val.

Mokymų vieta – Vilniaus lopšelis darželis „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36, Vilnius.

Mokymus ves:
Doc. dr. Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė.
Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė.
„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programa yra Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos (653X12007) Priešmokyklinio ugdymo pedagogikos specializacijos dalis.
Mokymų temos:
Vaiko pažinimas.
Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymo gairės.
Priešmokyklinio ugdymo(si) strategijos.
Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., dalyviams bus pateikta metodinė medžiaga.

Čia rasite daugiau informacijos https://pdf.viko.lt/siuolaikinio-priesmokyklinio-ugdymo-gaires-2018/

Registruokitės