Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2020“. Konferencijos tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo kuriant darnią aplinką ir modeliuojant kompetencijas ateities specialistui.

Konferencijos temų kryptys:

o        Aplinkos apsaugos politika ir įmonių socialinė atsakomybė;

o        Technologinės pažangos tendencijos ir lūkesčiai (agroverslo technologijų, maisto technologijos, kraštovaizdžio dizaino, cheminės analizės, veterinarijos) specialistams;

o        Gyvūnų sveikatos ir gerovės politika;

o        Aplinkosaugos aspektai bioekonomikoje;

o        Maisto technologijos: sauga ir kokybė;

o        Darnaus vystymosi principai kraštovaizdžio formavimo kontekste.

Kontaktinis asmuo: Ramunė Vanagaitė, el. p. studijos@atf.viko.lt, tel.: +370 655 91 775,  +370 640 41545.

Renginio vieta: Vilniaus kolegijos aktų salė (Studentų g. 39A, Vilnius).