2020 m. gruodžio 2–3 d. vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Mokymas ir mokymasis įtraukioje mokykloje“. Konferencijos tikslas – mokslo žinių ir gerosios patirties sklaida, siekiant atliepti įvairiuose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir nacionaliniuose dokumentuose išreikštą nuostatą dėl įtraukaus ugdymo, kaip aukštos kokybės švietimo prielaidos, užtikrinimo, kuriant ir palaikant darnią pasaulio ir Europos visuomenę.

Konferencijos programa

Registruotis prašome čia.