Konferencijos tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose.

Mokslinių pranešimų kryptys:

  • tiriamojo darbo idėjų ir informacijos sklaida;
  • šiuolaikinių studijų naujovės, rengiant įvairių sričių specialistus;
  • verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas;
  • studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemos, rengiant specialistus šiuolaikinei darbo rinkai;
  • naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei: geroji patirtis, informacijos sklaida.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti dėstytojai, studentai ir socialiniai partneriai.

KVIETIMAS IR REGISTRACIJA (http://eif.viko.lt/lt/page/Konferencijos-1)

Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas.

Plėtros ir inovacijų skyrius, el. paštas konferencija@eif.viko.lt
J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, tel.: (8 5) 219 1616