Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija
„VAIKŲ GLOBOS ŠEIMYNŲ KŪRIMASIS IR PLĖTRA: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PERSPEKTYVOS“
2017 m. lapkričio 17 d., Vilnius
Lietuvos Respublikos Seimas, Kovo 11-osios Akto salė
Gedimino pr. 53, Vilnius
2017-11-17

 

PROGRAMA

KONFERENCIJOS TIKSLAS

Atliepti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ idėjas. Konferencijoje bus analizuojamos įvairios politinės, mokslinės ir praktinės vaikų globos perspektyvos; pristatytos, aptartos ir išgrynintos problemos, trukdančios vaikų globos šeimynose plėtotei ir mažinti vaikų globos namuose augančių vaikų skaičių.

REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ

Registracijos forma.

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS

Prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo ir mokslo ministerija.

Prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė.

Prof. dr. Irena Zaleskienė,

Doc. dr. Dalia Vrubliauskienė.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Rimantė Šalaševičiūtė, LR Seimo narė

Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija)

Rita Ilgūnė Martinėlienė (Vilniaus kolegija, Lietuvos šeimynų asociacija)

Inga Bertašienė (Vilniaus kolegija)

Aušra Simoniukštytė (Vilniaus kolegija)

Lina Pečiulienė (Vilniaus kolegija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų

Informacija apie konferenciją teikiama Rita Ilgūnė Martinėlienė, r.i.martineliene@gmail.com, r.i.martineliene@pdf.lt phone: +370 68606123

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

8.30-9.00 REGISTRACIJA

 

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

9.00-9.30 Socialinės pasaugos ir darbo ministerija, ministras Linas Kukuraitis (derinama)
Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos Respublikos seimas.
Ramunė Guobaitė-Kirslienė Respublikos Prezidento patarėja.
Rita Ilgūnė Martinėlienė Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininkė
Dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius (derinama)

 

I dalis

Moderuoja: prof. dr. Irena Zaleskienė, Rimantė Šalaševičiūtė

9.30−9.50

 

ŠEIMYNŲ STEIGIMOSI IR ESAMA SITUACIJA LIETUVOJE
Dainora Bernackienė Šeimos ir bendruomenių departamento  vaikų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9.50-10.10 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DEINSTITUCIONALIZACIJA LIETUVOJE.
Doc.dr. Lijana Gvaldaitė. Vilniaus universitetas.
10.10-10.30 ŠEIMYNA KAIP SOCIALINĖ INOVACIJA DEINSTITUCIONALIZACIJOS MODELIAVIMO KONTEKSTE
Prof.dr. Giedrė Kvieskienė, Lietuvos edukologijos universitetas.
10.30-10.50 VAIKO SOCIALINIS IR TEISINIS STATUSAS ŠEIMYNOJE. (derinama)
doc. dr. Brigita Kairienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas

 

10.50–11.00 PERTRAUKA

 

II dalis

Moderuoja: prof. dr. Irena Zaleskienė, Rimantė Šalaševičiūtė

11.00-11.20

 

(Inter)nacionaliniai šeimynų globos aspektai. Nyderlandų praktika.
Dr. Goos Cardol, Zuyd‘o taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai)
11.20-11.40 Šeimynos Belgijoje: naujausi pokyčiai ir iššūkiaiEvie Kins, VIVES univerritetinė kolegija (Belgija)
11.40-12.00 Prof. Linda Pavitola, Liepojos universitetas (tema derinama) (Latvija)
12.00-12.20 Katovicų Silezijos universitetas (tema derinama) (Lenkija)

 

12.20−13.00 PIETŲ PERTRAUKA

 

III dalis

Moderuoja: prof. dr. Irena Zaleskienė, Rita Ilgūnė Martinėlienė

13.00−13.20

 

VAIKO TEISIŲ PADĖTIES GLOBOS ŠEIMYNOSE VERTINIMAS.
Vyr. patarėja Eivilė Žemaitytė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.
13.20-13.40 INSTITUCINĖS GLOBOS POVEIKIO VAIKO RAIDAI VERTINIMŲ EVOLIUCIJA.
Dr. Doc. Eglė Šumskienė,  Vilniaus universitetas.
13.40-14.00 AR VAIKO GLOBA ŠEIMAI ARTIMOJE APLINKOJE YRA PRIORITETAS LIETUVOJE: VYRAUJANČIOS NUOSTATOS APIE VAIKUS, NETEKUSIUS TĖVŲ GLOBOS.
Kristina Stepanova, Generalinė direktorė Lietuvai | CEO ŽIBURIO FONDAS.
14.00-14.20 AR PATRAUKLI VAIKO GLOBA SEIMYNOJE LIETUVOS SAVIVALDYBĖMS?
Rita Tamošiunienė, Lietuvos Respublikos seimo narė. ( derinama)
14.20-14.40 REALIJOS ĮGYVENDINANT ŠEIMYNŲ ĮSTATYMĄ VAIKO GEROVĖS KONTEKSTE
Dokt. Rita Ilgūnė Martinėlienė, Vilniaus kolegija, Lietuvos šeimynų asociacijos pirmininkė.

 

14.40−15.00 KAVOS PERTRAUKA

 

IV dalis

Moderuoja: prof. dr. Irena Zaleskienė, Rita Ilgūnė Martinėlienė

15.00-15.20 Foster family experience in Latvia. Liene Muceniece.
15.20-15.30 VAIKO GLOBA – TAI NE TIK PAGALBA VAIKUI.
Ingrida Volosova, Šiaulių šeimynos „Fiesta“ mama
15.30-15.40 KAS ATSITINKA, KAI ŠEIMOJE YRA NEĮGALUS VAIKAS?
Irena Vaičienė, Mažeikių šeimynos „Ąžuoliukai“ mama.
15.40-15.50 VAIKAMS – NE TARNAI, O TĖVAI.
Gražina Grigaliūnienė,  Panevėžio šeimynos“ Grigaliūnų šeimyna“ mama.
15.50-16.00 VISI MŪSŲ VAIKAI YRA MŪSŲ!
Sigita Veinzierl, Biržų šeimyna“Sigitos Švambarienės šeimyna“
16.00-16.10 GLOBOTI VAIKĄ – KILNUS PASIRYŽIMAS
Aleksandras Ilgūnas, Vilniaus r.“Šv.Martyno šeimyna“ tėtis.
16.10-16.20 ŠEIMYNOS DALYVIAI  KAS JIE?
Nijolė Navickienė, Pasvalio šeimynos „Navickienės šeimyna“ mama.
16.20-16.30 VAIKO GLOBA ŠEIMOJE IR PAGALBA GLOBĖJAMS.
Jekaterina Sulejeva, Rokiškio šeimynos „Katalėja“ mama.

 

16.30- 17.00 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS IR REZOLIUCIJOS PASIRAŠYMAS