Vilniaus kolegijoje vyks EURASHE seminaras
Gruodžio 3-4 dienomis Vilniaus kolegijoje vyks tarptautinis seminaras „Kokybės užtikrinimas aukštajame moksle. Praktinis požiūris“. Šį renginį Lietuvoje organizuoja Europos aukštųjų mokyklų asociacija (EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education) kartu su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija bei Vilniaus kolegija.

Seminaro tikslas – aptarti, kokiomis priemonėmis skatinti visų aukštosios mokyklos suinteresuotųjų grupių (studentų, darbdavių, akademinės bendruomenės) dalyvavimą kuriant bei vykdant kokybiškas aukštojo mokslo paslaugas.

Renginio metu Europos kokybės užtikrinimo ekspertas bei Nyderlandų ir Flandrijos valstybinės akreditavimo organizacijos valdybos narys Lucien Bollaert pristatys kartu su EURASHE darbo grupe parengtą dokumentą – Vidinės kokybės užtikrinimo aukštajame moksle vadovą (A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education – with a special focus on professional higher education).

Tai trečiasis EURASHE inicijuotas seminaras nuo 2010 metų. Pasibaigus seminarui Vilniaus kolegijoje bus surengtas EURASHE valdybos ir tarybos posėdis.

Seminaro vieta: Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas, J. Jasinskio g. 15
Daugiau informacijos apie renginį: http://www.eurashe.eu/events/seminars/qa-vilnius-2014/