2015 m. spalio 26-27 dienomis pirmą kartą Lietuvoje vyks Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro organizuojamas 45-asis Europen-Pen International asociacijos narių susitikimas. „Amberton“ viešbučio CITY salėje dalyvaus 36 atstovai iš 19 pasaulio valstybių: Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Čekijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, JAV, Kanados, Kinijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Suomijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Du kartus per metus vis kitoje šalyje organizuojami „EUROPEN-PEN International“ narių susitikimai. Susitikimas Lietuvoje – didžiausias susitikimas per visą asociacijos istoriją.

Susitikimo dalyvius sveikins Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas.

„EUROPEN-PEN International“ narių susitikime bus plėtojamos bendrų projektų, renginių, IT idėjos, skatinant ir stiprinant mokymosi imitacinėje aplinkoje modelį, remiant jaunų ir suaugusiųjų žmonių profesinį mokymą.

picture1„EUROPEN-PEN International“ yra nepelno siekianti organizacija, įkurta 1997 metais, vienijanti pasaulinį verslo praktinio mokymo firmų (toliau VPMF) tinklą.

„EUROPEN-PEN International“ yra didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo ugdymo tinklas, nes:

  • Apie 230 000 žmonių per metus įgauna patirties dirbdami verslo praktinio mokymo firmų tinkle.
  • Kiekvienai  VPMF suteikiama galimybė prekiauti su daugiau nei 7500 firmų iš  42 pasaulio šalių.
  • VPMF tinkle taikomi vieningi kokybės standartai VPMF ir jose dirbantiems praktikantams: mokiniams, studentams ir suaugusiems
  • „EUROPEN-PEN International“ nariai yra įvairių pasaulio šalių verslo praktinio mokymo firmų centriniai biurai, remiami ir (arba) veikiantys švietimo įstaigose, pramonės ir prekybos rūmuose, universitetuose ir kolegijose ar nacionalinėse švietimo ir darbo ministerijose.

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA. Jau daugiau kaip dvidešimt metų Lietuvoje veikia Verslo praktinio mokymo firmų tinklas – tai unikali idėja, puoselėjama, vystoma ir sparčiai populiarėjanti visame pasaulyje. Verslo praktinio mokymo firma – įvairiose institucijose verslo mokymo tikslais nuolat veikianti imitacinė bendrovė, veiklą vykdanti uždarame verslo praktinio mokymo firmų pasauliniame tinkle. Tai praktikos vieta ir verslumo įgūdžių mokymo priemonė. Jai vadovaujama kaip tikrai verslo įmonei su realia jos verslo vystymo tvarka, produktais ir paslaugomis, naudojant visus dokumentus, procedūras ir programas, kurių reikia norint valdyti verslą, laikantis nacionalinių ekonomikos taisyklių ir teisės aktų, tačiau nenaudojant realių pinigų ir prekių. Taip lavinami įgūdžiai, kuriuos turėdami praktikantai įgyja daugiau galimybių įsidarbinti ar kurti savo verslą

Ši koncepcija siūlo trumpiausią kelią siekiant verslumo ugdymo ir praktinio mokymo taikymo įvairiose tikslinėse grupėse (pavyzdžiui, VPMF studentams, kaliniams, ilgalaikiams ligoniams, bedarbiams,…), įstaigose (mokyklose, darbo rinkos mokymo centruose, kalėjimuose, pramonės, prekybos ir amatų rūmuose,…) ir švietimo lygmenyse.

picture2Vilniaus kolegijoje įkurtas verslo praktinio mokymo firmų centras „Simulith“ prižiūri, koordinuoja ir tobulina VPMF veiklą Lietuvoje nuo 1994-ųjų metų.

„Simulith“ centre įkurtos verslo praktinio mokymo firmų komercinei veiklai būtinos institucijos: bankas, mokesčių inspekcija, įmonių registras, paštas, muitinė,…

VPMF dirbantiems praktikantams ir pedagogams „Simulith“ centras organizuoja įvairius renginius: prekybos muges, konkursus, viktorinas, seminarus, inicijuoja ir įgyvendina ES projektus.

Šiuo metu vykdomas Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektas  „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ Nr. 2014‐1‐ES01‐KA201‐004318. Š. m. spalio 28-29 dienomis vyks trečiasis 10-ies projekto partnerių iš 5 Europos šalių susitikimas Lietuvoje.

Išsamiau apie „Simulith“ centrą www.sl.viko.lt

Išsamiau apie „Europen Pen International“ asociaciją http://www.penworldwide.org/

Kontaktai:
Rima Bačiulytė
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro vedėja
Tel. 8 5 2191645
Mob. +370 687 83304