X–oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija

„Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei”

2017-05-08 10.00 – 15.00

Konferencijos tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose.

Mokslinių pranešimų kryptys:

  • tiriamojo darbo idėjų ir informacijos sklaida;
  • šiuolaikinių studijų naujovės, rengiant įvairių sričių specialistus;
  • verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas;
  • studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemos, rengiant specialistus šiuolaikinei darbo rinkai;
  • naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei: geroji patirtis, informacijos sklaida.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti dėstytojai, studentai ir socialiniai partneriai.

KVIETIMAS IR REGISTRACIJA (https://eif.viko.lt/fakultetas/konferencijos-ir-renginiai/)

Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas

el.paštas konferencija@eif.viko.lt
J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, tel.: (8 5) 219 1616.