Socialinė atsakomybė

Pranešimus apie pažeidimus Vilniaus kolegijai gali pateikti esami ir buvę Vilniaus kolegijos darbuotojai, asmenys susiję su Vilniaus kolegijos sutartiniais santykiais ar kiti asmenys, turintys informacijos, susijusios su Vilniaus kolegijos darbuotojų korupcine ar nesąžininga veikla.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PRANEŠTI GALITE APIE Vilniaus kolegijoje:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • darbo pareigų pažeidimą;
  • administracinį nusižengimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Vilniaus kolegija;

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu pranesk@viko.lt

Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Vilniaus kolegiją adresu Saltoniškių g. 58-302, Vilnius.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Vilniaus kolegijos korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė .

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Vilniaus kolegijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkos taisyklės

 


  1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.