Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos 9- 10 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Alena Gudalevič. Praktiniame seminare, kuris vyko 2018 m. sausio 12 d.  dalyvavo 10 moksleivių.

Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė išdėstė teorinį procentinių tirpalų gamybos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami lektorės I. Čerčikienės ir laborančių Viktorijos ir Karolinos, atliko praktikumą „Procentinės koncentracijos tirpalų gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru“.

Moksleiviai susipažino su darbo metodika, atliko skaičiavimus, pagamino procentinės koncentracijos tirpalus iš kristalohidratų, nustatė tirpimo šiluminį efektą, išmatavo pagaminto tirpalo koncentraciją areometru ir aptarė gautus rezultatus.

Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros darbuotojų priėmimu.

Chemijos katedra


Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros diplomantai š. m. sausio mėn. 27 d. 16 val. Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius) pristatys savo diplominį darbą – projektą pagal miuziklą “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa”.

Paskutinės savaitės, likusios iki premjeros, išskirtinai intensyvios. Šalia kasdienių repeticijų (dėkojame už kantrybę ir supratimą visiems dirbantiems Saltoniškių g. 58 pastate!) jau įvyko fotosesija ir sukurtas įvaizdis.

Už profesionalias personažų portretinės nuotraukas esame dėkingi Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro dėstytojui Sauliui Sauleikai ir jo mokinei Gintarei Grigėnaitei, o už sukurtą įvaizdį ir grimą – Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros lektorei, Šukuosenų ir Įvaizdžio dizaino studijų programų komiteto pirmininkei Silvijai Grušnienei bei jos studentėms.

Brodvėjinis miuziklas “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa”, sukurtas rusų klasiko Levo Tolstojaus romano „Karas ir taika“ motyvais, yra puikiai įvertintas Niujorko kritikų, o žiniasklaidos pavadintas “…jaudinančiu naujojo amžiaus šaukliu”. Kritikus sužavėjo miuzikle virtuoziškai sujungti skirtingi muzikiniai stiliai bei užburiančiai papasakota įžymioji istorija.

Miuziklas pasakoja apie Natašos Rostovos meilės romaną su Anatolijumi Kuraginu, Natašos sužadėtiniui Andrėjui Bolkonskiui išvykus į kažkur toli vykstantį karą; apie karines nuotaikas ignoruojančią aukštuomenę bei Pjero Bezuchovo gyvenimo prasmės paieškas. “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa” – sukrečiančiai nuostabus ir aštriai sąmojingas teatrinis vyksmas, maksimaliai įtraukiantis žiūrovus į XIX amžiaus fiestą, kurioje grėsmingai švyti Didžioji Kometa, atnešanti pasaulio griūties nuojautą.

Kūrybinė grupė tikisi pradžiuginti žiūrovus, todėl kviečiame iš anksto suplanuoti laisvą šeštadienio pavakarę ir ją skirti Vilniaus kolegijos būsimųjų muzikinio teatro aktorių diplominio spektaklio peržiūrai.

Kur? Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Kada? – 2018-01-27, 16:00 val.

Spektaklio trukmė – 1 val.

Bilieto kaina – 5 Eur.

Juos galima įsigyti dviem būdais:

– Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedroje nuo š. m. sausio mėn. 16 d. (telefono nr. pasiteiravimui – 85 219 1717, Scenos meno katedros administratorė Vilma Seniutienė);

– vieną valandą prieš spektaklį „Menų spaustuvės“ foje.

Maloniai kviečiame!


Vilniaus kolegija baigia įgyvendinti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslinės draugijos (SMD)  koordinuojamą projektą „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“. Su pirmaisiais jo rezultatais sausio 10 d. projekto vadovės: Ieva Kraujalytė  ir lektorė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė supažindino Lietuvos švietimo ir mokslo viceministrą Giedrių Viliūną.

Šių metų sausio 10 d. (trečiadienį) vizito Švietimo ir mokslo ministerijoje  metu Viceministras dr. Giedrius Viliūnas drauge su projekto moksline vadove Verslo vadybos fakulteto lektore Aušra Turčinskaite-Balčiūniene ir projekto vadove Ieva Kraujalyte aptarė Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinės draugijos (SMD) koordinuoto studentų projekto „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“ rezultatus.

Susitikimo metu buvo išsakyta pozityvi Švietimo ir mokslo ministerijos nuostata taikomojo aukštojo mokslo atžvilgiu ir pasidžiaugta kolegijų studentų aktyvumu įgyvendinant taikomojo pobūdžio tyrimus, taip pat mokslinės produkcijos iniciatyva (konferencija, straipsniai).

Verslo vadybos fakultetas


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (toliau Aprašas), yra sudaromas asmenų sąrašas (toliau Sąrašas), kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kainos dalis.

Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2018 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju– pirmąją pusę studijų programos);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Vilniaus kolegijoje studijuojantys asmenys privalo pateikti privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą liudijančio dokumento kopiją iki 2018 m. vasario 5 d.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas pradeda įgyvendinti Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“.

Šiuo metu jau pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT), administruojančios Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programą. Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp projekto pareiškėjų bei vykdytojų: Vilniaus kolegijos ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (Ukraina)

Projekto tikslas: naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorių teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Projekto veiklos: 1) Apvalaus stalo diskusija dalyvaujant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto atstovams; 2) Aktualios mokymų medžiagos bei pagalbinių mokymo priemonių parengimas edukacinės platformos veiklos užtikrinimui; 3) Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto mokslininkų pasikeitimo patirtimi ir konsultacijų vizitas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Konsultacijų tikslas – naujų kompetencijų ir jaunų besimokančių žmonių kūrybinio mąstymo aktyvacijos metodų įsisavinimas, šios srities darbo su suaugusiųjų auditorija specifikos aptarimas ir detalizavimas, Lietuvos ir Ukrainos partnerių sąveikos ir bendradarbiavimo stiprinimas, naujos interaktyvių mokymo sesijų ir nuotolinių mokymų patirties įgijimas bei darbo šiuo režimu organizavimas; 4) Projekto interneto svetainės ir e-konsultavimo centro sukūrimas; 5) Tarpdisciplininio verslo inovacijų modulio rengimas (mokymo medžiaga); 6) 2 atvirų regioninių studijų (mokymo centrų) Ukrainoje atidarymas ir veiklos pradžia; 7) Tarptautinė baigiamoji konferencija, geriausių baigiamųjų darbų pristatymas; 8) Projekto viešinimas ir sklaida.

Projekto poveikį Verslo vadybos fakulteto ir Vilniaus kolegijos veiklai ir naudą, galima įvertinti dviem požiūriais:

1) Tarptautiškumo didinimo požiūriu. Sėkmingai įgyvendinus projektą bus sukurtas tvarus ir ilgalaike perspektyva grindžiamas bendradarbiavimas su Ukrainos Kijevo nacionaliniu technologijų ir dizaino universitetu, kuris yra prestižinė šios šalies aukštoji mokykla.  Dėl šios priežasties išaugs Vilniaus kolegijos žinomumas Ukrainoje, galintis sąlygoti daugialypį ilgalaikį teigiamą poveikį įvairiose srityse: paskatinti naujas bendrų projektų įgyvendinimo bei tarptautinių donorų pritraukimo galimybes, teigiamai įtakoti studentų ir mokslininkų mainus, pritraukti Ukrainos jaunuolius studijuoti Vilniaus kolegijoje. Projektas atitinka 2-ąjį strateginį tikslą („Vystyti kolegijos veiklos tarptautiškumą“), suformuluotą „Vilniaus kolegijos integruotoje plėtros strategijoje iki 2020 m.);

2) Moksliniu ar profesiniu požiūriu. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto tyrėjai projekte atlieka svarbias konsultacines funkcijas. Būtent jų konsultacijų pagrindu Ukrainoje bus sukurti pagrindiniai projekto rezultatai – nuotoliniai verslumo studijų centrai 2 Ukrainos miestuose, e-konsultavimo centras, tarpdisciplininis verslo inovacijų modulis. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete prieš keletą metų įdiegta ir sėkmingai plėtojama Danijos Aalborgo universiteto mokslininkų sukurta Creative Platform metodologija bus įdiegta Ukrainos taikomųjų mokslinių tyrimų „rinkoje“ ir praktiškai pritaikyta egzistuojančių socialinių problemų sprendimui. Tai būtų didelis Vilniaus kolegijos tyrėjų kompetencijos ir mokslinio potencialo pripažinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis.

Verslo vadybos fakultetas


2018 m. sausio 3 d. Vilniaus kolegijos kūno kultūros ir sporto centro posėdyje buvo patvirtinta 10 geriausių studentų – sportininkų.

Jie 2016-2017 m.m. gynė kolegijos garbę ir pasiekė aukštų sportinių rezultatų tarptautinėse, respublikos ir miesto varžybose.

Vilniaus kolegijos 2017 m. geriausių sportininkų 10-kas:

 1. Rapolas Saulius, lengvoji atletika, III kursas, programų sistemos
 2. Ugnius Jankūnas, smiginis, EIF, I kursas, telekomunikacijų sistemos
 3. Karolis Rimkus, tinklinis, EIF, II kursas, programų sistemos
 4. Karolis Čirba, futbolas, EKF, III kursas, buhalterinė apskaita
 5. Tauras Ulevičius, krepšinis, VVF, II kursas, tarptautinis verslas, logistika
 6. Matas Sirgėdas, beisbolas/rankinis, VVF, I kursas, tarptautinė prekyba
 7. Agota Janauskaitė, krepšinis/tinklinis, VVF, II kursas, tarptautinis verslas
 8. Agnė Jonkutė, lengvoji atletika-rutulio stūmimas, SPF, I kursas, kineziterapija
 9. Monika Ruzaitė, krepšinis, EKF, III kursas, finansai
 10. Miroslav Žilevič, svarsčių kilnojimas, SPF, II kursas, bendrosios praktikos slauga

Vilniaus Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centras sveikina sportininkų 10-ką. Pirmąsias tris vietas laimėję sportininkai bus apdovanoti atminimo prizais.

Dėkojame visiems dalyviams – sportininkams, balsuotojams, KC vedėjo pavaduotojui Donatui Matusevičiui už sportininkų 10-tuko rinkimų administravimą. Studentams sporto rinktinių nariams ir sporto entuziastams linkime veiklių metų, naujų sportinių pasiekimų ir stiprios sveikatos!