Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2018 m. rudens semestre, turi Fondui pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2018 m. spalio 3 dieną.

Daugiau informacijos jums suteiks
Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Vaida Mažylytė
tel. (8 5) 255 3371


Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ šią vasarą dalyvavo dviejose dainų šventėse, o rudenį lauks naujų narių.

Birželio 22–24 d. choristės lietuviškas, latviškas ir estiškas dainas su kitais chorais atliko Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalyje „Gaudeamus“, kuris maždaug kas ketverius metus vyksta vis kitoje Baltijos šalyje. Šįkart šventę organizavo estai, ji vyko Tartu mieste, o 2020 m. vyks Lietuvoje.
Liepos 4–6 d. choras dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos“ – šventės dalyvių eitynėse ir Dainų dienoje. Turbūt visi, nors kartą dalyvavę dainų šventėje, gali patvirtinti, kiek daug teigiamų emocijų ir visą gyvenimą lydėsiančių prisiminimų suteikia dalyvavimas tokiame įspūdingame renginyje.

Visas merginas, norinčias kartu dainuoti, keliauti, susirasti naujų draugų ir studijų metus praleisti su daina, kviečiame sekti informaciją puslapyje – www.facebook.com/ChorasVaidilutes/.

Rugsėjo pradžioje lauksime naujų narių!

Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Jočytė
Tel. (8 5) 264 7260
El. p. greta.jocyte@vsf.lt


Studente,

Jei ieškai galimybės prasmingai praleisti laisvalaikį,

Jei turi didelį norą išreikšti save šokant, muzikuojant ar dainuojant,

Nori susirasti draugų, bendraminčių,

Nori dalyvauti įvairiuose kultūriniuose projektuose, festivaliuose , konkursuose, koncertinėse kelionėse

Ateik į „VORUTĄ“!

Laukiame jūsų!

Rašykite, skambinkite, teiraukitės :
Laima.skuodiene@gmail.com    mob. tel.+370 698 18790

Susipažinkite su mumis Facebook  Voruta

Pirmajam susitikimui kviečiame ir Jūsų  laukiame rugsėjo 3 d. 18.30 Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete , Didlaukio g. 49 (Baltupiai) aktų salėje II a.


Liepos 3 d. „Želmuo“ pasirodė net tris kartus – atliko T. Brazio surinktų dainų programą, dainavo partizanų dainas, giedojo sutartines Dailės akademijos Gotikos salėje. Tądien nuo dainų gaudė Bernardinų sodo ir Gedimino kalno prieigos, džiaugėsi širdys ir akys nuo tradiciniais drabužiais pasipuošusių žmonių gausos. Kartu  šią įspūdingą šventę kūrė ir ja džiaugėsi jaunatviškas kolegijos ,,Želmuo“.


Vilniaus kolegija vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą 3D SKENAVIMO IR INDIVIDUALIZUOTOS APRANGOS ERDVINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS TYRIMAS (09.3.3-LMT-K-712-09-0097). Mokslinę vasaros praktiką atlieka Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studentė Monika Jakutytė.

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir ją lydintis spartus skaitmenizavimas neišvengiamai keičia pasaulinę gamybos sektoriaus struktūrą, tame tarpe ir Lietuvos. Kompanijos, įvaldę 3D technologijas įgyja ryškų konkurencinį pranašumą asortimento vystymo, gamybos laiko, darbo bei žaliavų sąnaudų ir kt. srityse. Mokslinės vasaros praktikos metu bus įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas. Šios žinios yra svarbios ne tik tolimesnei studentų karjerai, bet ir įmonėms, kuriose dirba Mados technologijų ir verslo studijų programos absolventai, nes  suteikia reikiamų gebėjimų diegiant naujoves ir transformuojant tradicinę aprangos gamybą į inovatyvią, aukštą pridėtinę vertę kuriančią pramonės šaką.

Praktikos vadovė: dr. Eugenija Strazdienė

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokslinė vasaros praktika finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Vilniaus kolegijos studentėms Sigitai Astrauskaitei, Dianai Gružauskaitei ir Eglei Penkaitytei paskirtos Lietuvos prezidentų stipendijos:

Sigitai Astrauskaitei, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentei, – Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija;

Dianai Gružauskaitei, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentei, – Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendija;

Eglei Penkaitytei, Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos studentei, – Prezidento Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriama iki trisdešimties vardinių stipendijų, pavadintų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardais. Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines prezidentų stipendijas skirti 28 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline ir visuomenine veikla.

Iš 5 kolegijoms skiriamų stipendijų tris pelnė Vilniaus kolegijos studentai, dvi keliaus į Šiaulių valstybinę kolegiją.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją.

Dauigau informacijos galite rasti: wws.smm.lt

Studijų tarnyba


Nuostabus, įspūdingas Lietuvos šimtmečio Ansamblių vakaras TĖVYNE MŪSŲ baigėsi. Daugelis ansamblio šokėjų dar ilgai nepamirš repeticijų Kalnų parke nuo ryto iki vėlaus vakaro lyjant lietui.

Ansamblio muzikantai ir dainininkai tapo bendro – Lietuvos choro ir jungtinio orkestro dalimi – argi galima pamiršti, kai tavo balsas susilieja su šimtais kitų balsų, kai muzikos garsai suskamba taip galingai, kad aidi ne tik Kalnų parkas?..
Šiandien džiaugiamės tuo, kas esame, ką turime ir kuo galime didžiuotis ir branginti – jaunus žmones – Lietuvos ateitį, studentus, kuriems gera būti drauge, kurie tautinės kūrybos šviesą patys neša ir skleidžia ją visiems mylintiems mūsų Tėvynę Lietuvą…
VARDAN TOS!..


Vilniaus kolegijos lektorių, įvertintų aukščiausiu akademiniu mokslo daktaro laipsniu gretas, papildė ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ekonomikos dėstytojas Viktor Kozlovskij, sėkmingai apgynęs disertaciją.

Šie metai Verslo vadybos fakultetui išskirtiniai. Lektorių, įvertintų aukščiausiu akademiniu mokslo daktaro laipsniu gretas, papildė ir ilgametis fakulteto ekonomikos dėstytojas Viktor Kozlovskij, baigęs penkių universitetų jungtinės doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynęs disertaciją „Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungoje“. Nuoširdžiai sveikiname!

Verslo vadybos fakultetas


Vizito metu dėstytoja susipažino su slaugytojų rengimo Jungtinėje Karalystėje ypatumais bei universiteto turimais ištekliais. V. Andriusevičienė atliko paciento vaidmenį vienos slaugos studentės egzamino OSCE (angl. Objective Structured Clinical Examination) perlaikyme, dalyvavo valandos trukmės praktiką atliekančios būsimos bendruomenės slaugytojos konsultacijoje su praktikos vadove ir kuruojančia dėstytoja Lisa Luhanga, lankėsi Sveikos gyvensenos centre ir aktyviai domėjosi sveikatos priežiūros terminais.

Karalienės Margaretės universitetas maloniai nustebino didžiule pagalba mokymosi problemų turintiems studentams. Jiems rengiamos konsultacijos ir parengta gausybė dalomosios medžiagos apie efektyvų mokymąsi – dėmesio sukaupimą, įsiminimo metodus, refleksijos būdus, akademinio rašymo ypatumus ir pan., kuria kurso dėstytojai mielai pasidalino su viešnia. Taip pat buvo nepaprastai įdomu ir naudinga semtis kalbos mokymo patirties dalyvaujant parengiamuosiuose anglų kalbos kursuose. Juose kalbos įgūdžius tobulino būsimos muzikos ir meno terapijos studentės iš Islandijos, Pietų Korėjos ir Taivano.

Vizito organizatorius, Slaugos katedros lektorius dr. David Banks supažindino su kolegomis ir administracijos darbuotojais bei inicijavo pokalbį apie studentų mainus 2018/2019 m. m.  Planuojama, kad Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas galėtų priimti bent 2 Karalienės Margaretės universiteto studentus praktikai Vilniaus ligoninėse.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė


VORUTA grįžo iš įspūdingos Baltijos šalių dainų ir šokių šventės GAUDEAMUS XVIII. Daug, nuoširdžiai ir atsakingai ruoštasi – VORUTOS šokėjai keturias dienas drauge su kitais ansambliais kūrė įspūdingą reginį. Šventė pavyko! Kitaip ir būti negalėjo – kai tiek nuostabaus Lietuvos jaunimo sujungė savo energiją, entuziazmą, savo širdis ir meilę tautiniam menui skleistis!


Liepos 4 d. 22.00 val. Kalnų parke vyks Lietuvos šimtmečio dainų šventės Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“. Jame dalyvaus ir Vilniaus kolegijos tautinių šokių ir dainų ansamblis „Voruta“.

Ansamblių vakaro teatralizuotas koncertas atspindės mūsų valstybės pamato kertinius dalykus – tapatybę, šeimą, darbštumą ir meilę Tėvynei.

Vakaro programa sudaryta iš keturių dalių – „Mūsų protėviai. Gentys“, „Šeima“, „Darbas – duona kasdieninė“, „Už Tėvynės laisvę“, taip pat įeina prologas ir finalas. Šventinę programą atliks apie keturis tūkstančius koncerto dalyvių – dainų ir šokių ansambliai, liaudies instrumentų ansambliai bei orkestrai, liaudiškos muzikos kapelos, folkloro dainininkai ir solistai instrumentalistai.

Beje, neseniai ansamblis „Voruta“ grįžo iš įspūdingos, jau daugiau kaip pusšimtį metų skaičiuojančios Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės GAUDEAMUS XVIII. Šiemet didingas renginys vyko Tartu mieste, Estijoje. Šventė prasidėjo įspūdingu atidarymu – festivalio ugnies įžiebimu ir dalyvių eisena su deglais į Vadabuse.  Festivalio atidarymo ceremonija Vabaduse Puiestee ir Emajõgi pakrantėse  prasidėjo fejerverkais ir  galingu chorų ir simfoninio orkestro kūriniu Carl Orff „Carmina „.

Ansamblio „Voruta“ šokėjai, muzikantai, dainininkai dalyvavo dviejuose pasirodymuose – liaudiškos muzikos ansamblių koncerte Tartu Nacionaliniame muziejuje ir  šokių koncerte „Joninių nakties paslaptis“, Tamme stadione.

Atiduokime visą savo energiją, entuziazmą, savo širdis ir meilę tautiniam menui skleistis!


 

2018 m. birželio 29 d. Sveikatos priežiūros fakulteto vykdomo Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projekto „Menas ir socialinis virsmas“ („Art and Social Change: a Path to Recovery“, sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234) vadovė, Sveikatos priežiūros fakulteto Grožio terapijos katedros lektorė Aurelija Kūgytė ir Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė bei Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros asistentas aktorius Artūras Dubaka VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje pristatė šį projektą.

Susitikimo metu buvo aptarta medicinos darbuotojų psichinės sveikatos gerinimo svarba, pateiktos sąvokos ,,stresas“, ,,chroniškas stresas“, ,,perdegimo sindromas“.  Slaugytojai buvo supažindinti su tarptautinio projekto „Menas ir socialinis virsmas“ eiga ir pakviesti dalyvauti trečiajame mokymų etape, kuris vyks rugsėjo–spalio mėn. bei projekto konferencijoje, vyksiančioje gruodžio 7 d.

Artūras Dubaka susitikime dalyvaujantiems slaugytojams parodė pagal A. Čechovo metodiką parengtus pratimus ir pasiūlė kartu juos pabandyti atlikti.

Daugiau informacijos apie projekto veiklą prašome skaityti puslapyje: www.artandsocialchange.eu

Kviečiame sekti projekto naujienas ir pamėgti projekto Facebook‘ą: Art & Social Change: Recoverism International.

Projekto vadovė Aurelija Kūgytė


„Įstaigų administravimo studentai nuolat tobulėja ir nepaliauja stebinti,“ – pasakoja ĮSTAIGŲ ADMINISTRAVIMO baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila.

Vasaros vidurys Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto akademinei bendruomenei – „derliaus“ šventė. Sėkmingai apsigynusiems baigiamuosius darbus įteikiami bakalauro diplomai. Kasmet diplomantų baigiamieji darbai vis stiprėja, jų gynimai tampa išskirtiniai. Tokie pokyčiai nelieka nepastebėti. Darbdaviai tikisi iš diplomantų sulaukti šviežių, naujų akademinių žinių, kolektyvo atsinaujinimo, tos „Y“  kartos, kuri savo kitokiu mąstymu gal kai ką išjudins, patobulins, pakeis. Šiais metais į verslo pasaulį fakultetas išleido stiprią jaunų profesionalų kartą, kurie ne tik pateisins darbdavių lūkesčius, bet ir turi visus šansus juos pranokti.

Įstaigų administravimo baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila:

„Jau taip senai vadovauju Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos baigiamųjų darbų gynimui, kad net nebeprisimenu kada buvo tas pirmas kartas. Labai gerai atsimenu, kaip keitėsi baigiamųjų darbų temos, gynimo būdai ir pati baigiamųjų darbų kokybė. Pavarčius prieš penkerius metus rašytas ir šių metų  baigiamųjų darbų gynimo ataskaitas akivaizdu, kad pakito ne tik tai, bet ir jų gynimo ir pristatymo formatas. Jei neįdomios, neaktualios baigiamųjų  darbų temos, „iš piršto“ laužta problematika dominavo prieš dešimtmetį, jei ankstesniaisiais metais komisija pastabose rašydavo, kad „tyrimas neišsamus, išvados nekoreliuoja su gautas tyrimų rezultatais“, tai dabar vaizdas visai kitoks: temos ne tik įdomios, problematika aktuali, bet ir tyrimo išvados bei siūlymai gali būti pritaikomi konkrečios įmonės veiklos optimizavimui. Ir tai didelis tiek Verslo vadybos katedros, Dekanato,  tiek visų dėstytojų kolektyvo nuopelnas. Nors tobulumui ribų nėra ir būti negali, šiandien, kai visi mes – tiek Valstybė, tiek Verslas, tiek kiekvienas šalies Pilietis – esame naujos pasaulio ekonominės revoliucijos išvakarėse, turime ne tik  suspėti į „nuvažiuojantį traukinį“, bet ir rasti jame „sėdimą vietą“. O tam reikalingi tie, kurie gauna šios Kolegijos baigimo diplomą, tie, kurie sugebėjo iš mūsų pasisavinti ir gyvenime pritaikyti įgytas žinias, patirtį ir siekį tobulėti.

Naujajai profesionalų kartai norėčiau pasakyti, kad tai naujo jų gyvenimo etapo pradžia, kad prasidės naujos, kitokios gyvenimo kokybės atkarpa, kur nebepasislėpsi už studentiškos jaunystės šėlionių, kurso draugų paramos, dėstytojų akylaus žvilgsnio ir kontrolės. Tai jie ir patys žino, kad atėjo metas, kai už viską reikės atsakyti pačiam. Ir nebebus daroma nuolaidų dėl jauno amžiaus, nepatyrimo. Kai patenki į „bendradarbių ir kolegų“ ratą įgyji ir kitą statusą – tampi kolega. Visi tampa lygūs, nors gyvenime būna ir „lygesnių“. Ir tada labai daug priklauso nuo to, kokias kompetencijas įgijai besimokydamas, kaip Tavo žinias ir jų pritaikymo galimybes įvertins kolegos. Ir tada dažniausiai supranti, kad besimokydamas galėjai ir labiau pasistengti, ir būti atidesnis dėstytojų pastaboms, ir aplamai viską galėjai daryti geriau.“

Verslo vadybos fakultetas


2018 m. birželio 28 d. Sveikatos priežiūros fakultete 149-iems studijų programų „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ absolventams buvo iškilmingai įteikti profesinio bakalauro diplomai, 11-ai iš jų – su pagyrimu.

Absolventus pasveikino Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė bei šventėje dalyvavę svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos docentė dr. Edita Gavelienė; VšĮ Centro poliklinikos Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė, Klinikinės laboratorijos vedėja Laima Skrickienė; UAB „ODA LT“ direktorė Irena Jokšienė; VšĮ Centro poliklinikos ergoterapeutė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto „Ergoterapijos“ studijų programos absolventė Justina Meškauskaitė; VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vyr. kineziterapeutė Jurgita Veliulytė. Geriausios kloties profesiniame kelyje palinkėjo katedrų vedėjos: dr. Ingrida Pumputienė, Lina Sirvydienė, dr. Milda Žukauskienė.

Absolventams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos veikloje, už sportinius pasiekimus. Nuoširdžius žodžius jiems tarė studentų atstovai.

Iškilmingoje šventėje dalyvavo bei absolventams dainas dovanojo vyrų choras „Vytis‘, kuriame dainuoja ir Sveikatos priežiūros fakulteto lektorius Kęstutis Koncevičius.

Mieli absolventai! Sveikiname ir linkime visokeriopos sėkmės!