Įvyko seminaras „Skirtingų technologijų taikymas siekiant išryškinti žirgų ūkines – biologines savybes siekiant padidinti žirgininkystės ūkių veiklos darbo našumą, pelningumą ir konkurencingumą“.

2015 m. gegužės 12 d. Agrotechnologijų fakultete įvyko seminaras „Skirtingų technologijų taikymas siekiant išryškinti žirgų ūkines – biologines savybes siekiant padidinti žirgininkystės ūkių veiklos darbo našumą, pelningumą ir konkurencingumą“. Per ilgus žmogui tarnavimo metus žirgas užėmė svarbią poziciją jo gyvenime. Jis kiekvienam sukelia pagarbos, meilės bei susižavėjimo emocijas. Žmonės ne kartą įsitikino aštriu žirgo protu bei nuojauta, ugdė jo gebėjimus. Žmonijos istorija yra neatsiejamai susijusi su šiais gražiais gyvūnais, apie kuriuos, tikėtina, mes dar turime ką sužinoti (www.zirgai.lt)

Svečiai iš LSMU Gyvulininkystės instituto, t. y. mokslininkė dr. Rūta Šveistienė skaitė pranešimą apie Lietuvos žirgininkystę, dr. Vytautas Ribikauskas apie jojamųjų arklių priežiūrą ir laikymo technologijas, dr. Violeta Razmaitė pateikė įdomius faktus apie skirtingo amžiaus arklių mėsos savybes. Veterinarijos studijų programos studentus labai sudomino Jūratės Dorelienės pranešimas apie žirgų infekcinius susirgimus ir jų prevenciją.

Seminare dalyvavo Agrotechnologijų fakulteto studentai, dėstytojai, Vilniaus krašto žirgų laikytojai, ūkininkai, treneriai, konsultantai. Tai tikrai įdomi mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida.

Dėkojame visiems už susidomėjimą, tokį gausų dalyvavimą!

Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė