2018 m. balandžio 19 d. Jūrmaloje (Latvija), Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijoje, vyko tarptautinė studentų mokslinė konferencija „Sveikata. Pojūtis. Praktika 2018“ („Health. Pleasant sensation. Practice 2018“). Šioje konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL15A grupės studentė Anna Rybkovska ir Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė. Studentė anglų kalba skaitė pranešimą „Virtuali realybė sveikatos priežiūroje“, kuriame buvo pateikti atliktos mokslinės literatūros analizės duomenys. Annos Rybkovskos pranešimas sulaukė didelio susidomėjimo tarp konferencijos dalyvių. Pranešimo tezės publikuojamos konferencijos tezių leidinyje.

Konferencijos metu lektorė kartu su studente aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, dalinosi patirtimi su studentais ir dėstytojais iš kitų Latvijos ir Estijos aukštųjų mokyklų.

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus
programos koordinatorė SPF

2018 m. balandžio 19 dieną Elektronikos ir informatikos fakultete vyko praktiniai debesų kompiuterijos administravimo įgūdžių ugdymo mokymai, kurių tikslas suteikti bazines praktines žinias greitai sukurti ir pritaikyti organizacijos poreikiams Microsoft Azure PaaS ir SaaS debesų kompiuterijos technologijas bei jas administruoti. Praktinį užsiėmimą vedė UAB SQUALIO Lietuva sertifikuotas MS Azure ekspertas Rimvydas Velykis. Mokymuose dalyvavo Programinės įrangos, Informacinių sistemų, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedrų bei kolegijos Kompiuterių centro dėstytojai ir darbuotojai.

2018 m. balandžio 18 d. įvyko Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos organizuota respublikinė nuotolinė studentų konferencija „Studijos ir sveikata: 2018”.

Visus susirinkusius pasveikino Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos mokslinė kuratorė, Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska palinkėjo studentams pasidalinti sukaupta patirtimi ir idėjomis.

Konferencijos dalyviai, ruošdami pranešimus, gilina žinias biomedicinos mokslų srities slaugos, reabilitacijos ir mitybos kryptyse.

Džiaugiamės, kad nuolat auga dalyvių, norinčių gilinti žinias akademinėje bei mokslinėje plotmėje, skaičius. Šioje respublikinėje nuotolinėje studentų konferencijoje dalyvavo 35 studentai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ir pristatė 20 pranešimų.

Konferencijos metu buvo pristatyta daug slaugos praktikai reikšmingų pranešimų. Diskutuota apie bendrosios praktikos slaugytojų bendravimą su agresyviais pacientais, miego kokybę dirbant sveikatos priežiūros įstaigoje, požiūrį į eutanaziją bei rankų higieną. Didelis dėmesys buvo kreiptas į studentų mitybą ir fizinį aktyvumą, studentų žinias apie antibiotikus ir jų vartojimą. Taip pat buvo keli pranešimai, susiję su Sveikatos priežiūros fakulteto studentų žinių vertinimu apie autizmą, visuomenės narių žinių vertinimu apie pradinį suaugusiųjų gaivinimą, sergančiųjų žinios apie depresiją, mamų žinios apie gimdos kaklelio vėžį ir vakcinaciją nuo jo. Didelis dėmesys buvo kreiptas į sergančiųjų aritmija žinias apie ligą bei studentų širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimą ir vertinimą. Buvo pristatyti pranešimai apie pacientų, turinčių šlapinimosi sutrikimų, gyvybinės veiklos užtikrinimą; senyvo amžiaus žmonių griuvimus ir jų prevenciją.

Reabilitacijos katedros „Kineziterapijos“ studijų programos KI15 grupės studentė Almina Mickutė, besirūpindama susirinkusiųjų konferencijos dalyvių sveikata, pravedė mankštą.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos nariams, Verslo vadybos fakultetui ir visiems, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo! Esame dėkingi konferencijos dalyviams už ypač aktyvų dalyvavimą!

Dr. Zyta Kuzborska,
Slaugos katedros docentė,
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakulteto studentų mokslinės draugijos
mokslinė kuratorė

 

2018 m. balandžio 12–14  dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal Erasmus+ mainų programą stažavosi universitetinėje ABSALON kolegijoje (University College Absalon/ Professionshøjskolen Absalon). Vizito metu dėstytojos dalyvavo Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) seminare, kur aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje: M. Žukauskienė – grupės „EU Directives (ESCO)“ (ES direktyvos (ESCO – Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius) narė, o K. Žukienė dalyvavo naujai suformuotos darbo grupės veikloje, kuri savo pavadinimą iš „Mokymosi palengvinimas“  pakeitė į „Naujoviški mokymosi metodai“ (Facilitation of Learning change to Innovative Learning Approaches). Grupinio darbo metu buvo išklausyta Barselonos universiteto (Bages University Foundation) lektorės Griseldos Gonzáles (Griselda González-Caminal) ir Satakuntos kolegijos (Satakunta University of Applied Sciences) Maijos Kangasperko (Maija Kangasperko) patirtis apie tarptautinį bendradarbiavimą: trijų  šalių kineziterapijos studijų programos klinikinio pagrindimo kurso patirtį (International online course: a pilot experience of a clinical reasoning course for physiotherapy students from three countries). Šio kurso programa buvo tobulinama padalinus vieną darbinę grupę į tris ekspertų pogrupius. Baigiantis darbui buvo suformuluota klinikinė situacija, kurią sutvarkę dėstytojai gavo studentų pritarimą: parengta 1 kredito programa ir sudarytos preliminarios sutartys, kokiuose kineziterapijos mokyklose ši programa bus vykdoma. Kadangi programa tarptautinė ir kelių etapų, joje sutiko dalyvauti Danijos, Ispanijos, Lietuvos ir Suomijos kineziterapijos mokyklos.

„EU Directives (ESCO)“ darbo grupėje toliau buvo diskutuojama apie tiesioginio patekimo pas kineziterapeutą (Direct access) aspektus. Siūloma jau apibrėžtas kineziterapeutui būtinas kompetencijas integruoti į studijų programas (jas galima rasti www.enphe.org), kalbama apie veiksnius ir sąlygas, kineziterapeutui padedančias ir trukdančias tiesiogiai priimti pacientus, į ką turi būti atsižvelgta planuojant kineziterapeutų podiplominio tobulinimosi programas. Kaip bebūtų gaila, Lietuvoje apie tiesioginį siuntimą kineziterapeutams galima tik pasvajoti ir tikrai ne todėl, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose parengiami prastesni kineziterapeutai…

Džiugu, kad šį kartą seminare susitiko gausus būrys Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų iš Vilniaus universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų. Tai tik dar kartą įrodo, kad kineziterapeutų profesinio rengimo klausimai yra labai aktualūs.

Su Danijos kolegomis taip pat aptartos įvairios tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybės.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja, docentė

Šią savaitę Švietimo ir mokslo ministerija oficialiai patvirtino, kad Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir partnerių projektas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“ – patvirtintas. Šiuo metu intensyviai ruošiamasi jo įgyvendinimui.

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas inicijavo projektą „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“, kurį įgyvendins su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinėmis kolegijomis.  Tyrimą atliks fakulteto ir partnerių Studentų mokslinės draugijos.

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projekto dalyviai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentai siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 2 d. iki gruodžio 15 d. Projekto veiklos: 1. literatūros ir studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tema analizė (š. m. gegužė), 2. tyrimo metodikos, klausimynų parengimas (š. m. birželis); 3. tyrimas apklausiant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų aukštųjų mokyklų studentus (š. m. rugsėjis), 4. Rezultatų suvedimas, apdorojimas ir analizė (š. m. spalis), 5. Tyrimo ataskaitos parengimas (š. m. lapkričio) pirmos 2 savaitės, 6. Tyrimo rezultatų viešinimas ir sklaida Vilniaus kolegijos ir projekto partnerių interneto svetainėje Facebook, Youtube paskyrose (nuo š. m. lapkričio vidurio iki gruodžio 15 d.).

Visos veiklos bus įgyvendinamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose aktyviai dalyvaujant ne tik paraiškos teikėjui – Vilniaus kolegijai, bet ir visiems projekto partneriams. Tyrimui atlikti bus taikomas kiekybinis metodas. Studentams apklausti bus parengtos anketos, apimančios atvirus ir uždarus klausimus. Tyrimo rezultatų analizei bus panaudota SPSS programinė įranga. Projektas ne tik sustiprins studentų gebėjimą atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti, bet ir padės aukštųjų mokyklų vadovams ir darbuotojams priimti tyrimo atskleistais faktais pagrįstus sprendimus.

Verslo vadybos fakultetas

Jau trečius metus rengiamas Šeduvos perkusijos festivalis „Ritmo viražai“ šiemet prasidės neįprastai – festivalio atidarymas numatytas gegužės 3 dieną Vilniuje, džiazo klube „Jazz Cellar“. Atidarymo metu koncertuos Lietuvos virtuozai bei svečiai iš JAV, Latvijos.

Gegužės 4 dieną festivalio renginiai persikels į Šeduvą – čia pirmiausia vyks saksofonininko iš Jungtinių Amerikos Valstijų S. Blake ir festivalio meno vadovo perkusininko A. Gotesmano kūrybinės dirbtuvės, kurių tema – atlikimo idėjos, garso ypatumai ir mąstymo forma, santykis tarp ritmo grupės ir solisto.

Vėliau numatomas Vilniaus kolegijos studentų koncertas. Pasirodys saksofonininkai Klaudijus Štuopinis ir Vilhelmas Rudys, smuikininkas Paulius Gaidelis, elektrinėmis gitaromis gros Andrius Damušis ir Edvinas Siliūnas, bosine gitara – Augustas Genutis, o mušamaisiais ir perkusija – Lukas Dambrauskas ir Jonas Gedvilas.

Taip pat numatomas kolektyvo iš Danijos „G-Bop  orkshestra“ koncertas.

Po vakaro koncerto laukia nuotaikingos perkusininikų improvizacijos, išdaigos ir kūrybiniai sumanymai.

Gegužės 5-os dienos programa prasidės atvira pamoka „Nebylaus kino įgarsinimas mušamaisiais instrumentais. Festivalio uždarymo koncertuos tituluotas perkusininkas Gintautas Gascevičius, aktorė Monika Šaltytė  ir saksofonininkas Denis Pashkevich, V. Ganelino kūrinį „Dusiach“ perkusijai ir saksofonui atliks A. Gotesmanas ir Liudas Mockūnas.

Kiekviena festivalio „Ritmo viražai“ diena prasidės atliekamu Šeduvos perkusijos maršu, kurį specialiai festivaliui sukūrė Arkadijus Gotesmanas.

Festivalio organizatorius – Šeduvos kultūros ir amatų centras, meno vadovas – Arkadijus Gotesmanas. Renginį ves Julius Grickevičius.

Festivalio partneriai – Vilniaus kolegija, Lietuvos džiazo federacija, Vilniaus džiazo klubas „Jazz Cellar“. Festivalio rėmėjai – Šeduvos malūnas, informaciniai rėmėjai – žurnalas „Muzikos barai“, laikraščiai „Šiaulių kraštas“, „Radviliškio naujienos“, portalas etaplius.lt.