Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio 16 d. yra priimami prašymai skirti tikslinę išmoką studentams su negalia. Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką 2017 m. rudens semestre privalo per Fondo informacinę sistemą „PARAMA“ elektroniniu būdu pateikti prašymą skirti tikslinę išmoką. Daugiau skaitykite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Viktorija Vigėlienė
tel.: 85 2647153, el. paštas viktorija.vigeliene@vsf.lt

Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą, nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2017 m. rugsėjo 7 d. darbo dienos pabaigos turi kreiptis į Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjus ir pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą;
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Finansinė parama teikiama studentams:

  • turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • neturintiems įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų;
  • kurie pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro ar bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antros pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

  • kas mėnesį 50 proc. (60 Eur) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
  • įstojusiems į kolegiją 2009 metais (ir vėliau) ir studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,60 Eur) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje tinklapyje.

Detalesnę informaciją jums suteiks fakultetų studijų skyrių vedėjai.

Parengė
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyresnioji specialistė

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad iki 2017 m. rugsėjo 20 d. yra priimami studentų, įstojusių 2017 m. į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija, prašymai išmokėti studijų stipendiją. Informaciją kaip pateikti prašymą rasite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė
el.paštas aldona.valatkeviciute@vsf.lt tel. (8 5) 263 91 58

Remiantis Vilniaus kolegijos tarybos rinkimų rezultatais, Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. ATN – 8, skelbiama nauja Vilniaus kolegijos tarybos sudėtis:

 1. Stasys BUČYS, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius;
 2. Egidijus GRIGŪNAS, Verslo vadybos fakulteto lektorius;
 3. Dalia KAČINAITĖ – VRUBLIAUSKIENĖ, Pedagogikos fakulteto docentė;
 4. Linas KVEDARAVIČIUS, Vilniaus miesto mero pavaduotojas;
 5. Rimantas KVEDERAS, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“ gamybos direktorius;
 6. Rita LIEPUONIENĖ, Vilniaus kolegijos Studijų tarnybos vadovė;
 7. Reda RUTKŪNAITĖ, Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė;
 8. Andriejus SADAUSKIS, Vilniaus kolegijos vyresnysis finansininkas;
 9. Evalda ŠIŠKAUSKIENĖ, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė;
 10. Antanas URŠULIS, UAB „CSC Baltic“ generalinis direktorius;
 11. Algimantas VARIAKOJIS, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris.

Naujos Kolegijos tarybos įgaliojimai prasidės 2017 m. spalio 3 d., pasibaigus dabartinės Kolegijos tarybos kadencijai.

Kolegijos tarybos nariai pradės eiti savo pareigas pasirašę Akademinės tarybos patvirtintą Tarybos nario įsipareigojimą.

 

Akademinės tarybos pirmininkė
Ramunė Vanagaitė

 

Prasidedant Naujiesiems mokslo metams Vilniaus Arkivyskupija kviečia Vilniaus Kolegijos bendruomenę rugsėjo 1-ąją, penktadienį, drauge pasimelsti Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišioms 16.30 val. vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Po Mišių, 18.00 val., – maldos vakaras su Šv. Jonų bažnyčios Gospel choru Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).