Gegužės 18-21 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė dalyvavo trečiajame projekto CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe) susitikime, vykusiame Budapešte (Vengrija).  Tai didžiausias šiuo metu vykstantis pasaulyje aukštojo mokslo projektas, skirtas 5 studijų kryptims. Projektu siekiama gerinti studijų kokybę Europoje, kuriant 5 studijų krypčių bakalauro ir magistro lygmens mokymosi rezultatų aprašus ir šių rezultatų matavimo instrumentus.

Lina Pečiulienė atstovauja Vilniaus kolegijai švietimo srityje. Dar iki trečiojo susitikimo švietimo darbo grupė galutinai sutarė, kokios kompetencijos ir studijų rezultatai būtini būsimiems Europos sąjungos mokytojams. Toliau projekte numatoma dirbti kuriant kompetencijų matavimo instrumentus.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

 

Gegužės 22-24 d. Elektronikos katedros vedėjas dr. Antoni Kozič ir katedros nariai dr. Andžej Lučun, lekt. Eugenijus Mačerauskas, lekt. Aliona Kirdeikienė, asist. Sergejus Volosevičius, katedros administratorė Elvyra Leskauskaitė lankėsi Valstybinėje aukštojoje profesinio rengimo mokykloje Ciechanove (the State Higher School of Vocational Education), Lenkijoje. Delegaciją priėmė mokyklos rektorius, kancleris ir kiti rektorato nariai, o taip pat Elektronikos, žurnalistikos ir multimedia technikos fakulteto dekanas, prodekanas ir fakulteto atstovai. Susitikimų metu diskutuota apie platesnio bendradarbiavimo galimybes.

Elektronikos katedros nariai apsilankė vienoje didžiausių televizorių gamykloje Europoje LG Electronics. Delegacija turėjo galimybę susitikti su įmonės vadovais ir stebėti visą televizorių gamybos procesą. Taip pat įmonės laboratorijose susipažinta su naujausiais įmonės televizoriais, kurie artimiausiu metu pasieks Europos parduotuvių lentynas. Susitikimo su gamyklos vadovais metu buvo išsiaiškintos EIF studentų praktikos atlikimo LG Electronics galimybės.

 

Gegužės 22 – 26 dienomis Elektronikos ir informatikos fakulteto Erasmus+ programos koordinatorė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vadybininkė Augustė Jalinskaitė pagal Erasmus+ darbuotojų mainų programą lankėsi Trento Universitete (Universita di Trento), Italijoje.

Koordinatorė kartu su dalyviais iš 14 skirtingų šalių dalyvavo tarptautinėje savaitėje – „Unitrento International Staff Training Week“, kurioje išklausė paskaitų kursą apie Erasmus+ programą ir jos teikiamas galimybes. Vizito metu taip pat pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją, Elektronikos ir informatikos fakultetą Trento universiteto darbuotojams ir kitų šalių atstovams su kuriais aptarė ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.

 

2017 gegužės 3 – 10 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos studijų programos studentas Jaroslav Svorobovič dalyvavo „Erasmus+ “ programos jaunimo mainų projekte „Don‘t Worry – Be Happy“ (2016-3-LT02-KA105-005074 ).  Projektą organizavo  VŠĮ Probleminio mokymo institutas“. Tiesioginiai projekto partneriai: AJITER (Portugalija), Asociacija D.G.T. (Rumunija), PRISM (Italija). Asocijuoti projekto partneriai: Vilniaus kolegija, Kauno sporto universitetas, Tolerantiško jaunimo organizacija, Vilniaus Arkivyskupijos „Carito“ Motinos ir vaiko namai, Krizių įveikimo centras.

Projekto tikslas – supažindinti jaunimo mainų dalyvius su darbo metodais, su depresines nuotaikas patiriančiais asmenimis, padėti jaunimui išmokti valdyti savo nuotaikas bei kurti prasmingą ir turiningą gyvenimą.  Jaunimo mainų programos metu projekto dalyviai dalyvavo įvairiose neformaliojo mokymosi veiklose: jogos užsiėsimuose, įvairiose meno terapijose, aplankė Vilniaus krizių įveikimo centrą ir Vilniaus Arkivyskupijos Motinos ir vaiko namus, kur susipažino su jaunų mamų patiriamais gyvenimo sunkumais ir jų įveikimo būdais.

Jaroslav Svorobovič pirmą kartą dalyvavo tokioje jaunimo mainų stažuotėje, kur turėjo galimybę ne tik susipažinti su užsienio šalių jaunimu, bet ir įsitraukti į vieną aktualiausių projektinių temų, skirtų jaunimo motyvacijos skatinimui bei  jų savivertės kėlimui. Jaroslav aktyviai prisidėjo prie Jaunimo mainų  programos – atlikdamas „psicho-dramos“ pagrindų užsiėmimus  jaunimo mainų dalyviams, aktyviai dalyvavo pristatant lietuvių papročius ir tradicijas tarpkultūrinių vakarų metu.

Jaunimo mainų projektą remia Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), kuri administruoja  „Erasmus plus“ jaunimo mainų programą Lietuvoje. Jaunimo mainų programos tikslas – skatinti gerosios patirties sklaidą darbo su jaunimu srityje Europos Sąjungoje.

Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė, dr. doc. Gražina Palaitytė, lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė 2017 m. gegužės 16-19 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Nacionalinės ekonomikos vystymosi tendencijos: ekonomikos ir  teisės dimensija“, kuri vyko Kijevo verslo ir  teisės kooperacijos institute.  Dėstytojos konferencijoje skaitė pranešimus bei pristatė konferencijos dalyviams Lietuvą, Vilniaus kolegiją bei Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas.

Lektores Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Oksana Sydorenko ir anglų kalbos lektorė Aleksandra Kravčenko supažindino su  Ukrainos istorijos momentais bei šių dienų politine situacija Ukrainoje, aprodė Kijevą, muziejus. Konferencijoje įžanginį žodį tarė  instituto rektorė prof. dr. Tatjana Kaminska, taip pat prorektoriai Volodimir Pak, Igor Ochrimenko, Olga Klimenko. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė atstovai iš  įvairių 20 užsienio šalių: Lenkijos, Kipro, Makedonijos, Čekijos, Baltarusijos, Slovakijos, Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, Kanados ir kt. Konferencijos vakaronės metu dalyviai buvo supažindinti su ukrainiečių tradiciniais patiekalais, kuriuos buvo paruošę instituto studentai. Patiekalų gausa ir kultūrinė programa: šokiai, dainos, eilės, muzika bajanu, paliko neišdildomą įspūdį. Konferencija buvo transliuojama per Ukrainos TV5 kanalą, kuris yra rodomas visoje Ukrainoje.  Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos buvo supažindintos su institute vykdomomis studijų programomis, materialine baze. Ypač buvo domimasi maisto technologijų studijų programa, kuri taip pat vykdoma ir Agrotechnologijų  fakultete. Fakulteto dekanė dr. N. Liepienė su instituto rektore prof. dr. Tatjana Kaminska aptarė tolimesnį bendradarbiavimą, bendrus projektus bei bendrą mokslinę veiklą. Bendradarbiavimo klausimai buvo aptarti su tarptautinio ryšių skyriaus vedėja Diana Charinovič- Javorska ir Oksana Čan – Chi.  Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos dėkoja Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto rektorei prof. dr. rektorei Tatjanai Kaminskai ir visam jos kolektyvui už  priėmimą bei dėmesį, pripildytą ukrainietiško vaišingumo, šilumos ir nuoširdumo.

Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė