2017 vasario 20–24 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos Jurgita Stankūnienė ir Viktorija Kielaitė pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų  programą dalyvavo HAMK University of Appied Sciences (Hamenlinna, Suomija) organizuotoje tarptautinėje savaitėje (HAMOP wellbeing week 2017).

Vizito metu lektorės aptarė dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybes, dalyvavo paskaitose, konferencijoje ir susitikime su tuo pačiu metu HAMK viešėjusiais dėstytojais iš Škotijos, Nyderlandų Karalystės, Danijos universitetų.

Seminarų studentams metu J. Stankūnienė ir V. Kielaitė pristatė studijų ir praktikos atlikimo galimybes Vilniaus kolegijoje, aptarė įvairias tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybes, supažindino su ŽIV ir AIDS perdavimo keliais bei profilaktika, analizavo slaugytojo požiūrį į ligą.

Viktorija Kielaitė,
SPF Slaugos katedros lektorė

2017 m. vasario 22 d. Agroverslo technologijų studijų programos pirmo ir antro kurso studentai, doc. dr. Gražina Palaitytė, lektorė Edita Kristina Kaurynienė bei lektorė Inga Jančauskienė lankėsi Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno r. Babtuose. Nuo 2010 m. sausio 8 d. LSDI tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kamieniniu padaliniu (LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas), įsteigtu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti. Institutas yra tarptautinių ISHS (Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija), EUFRIN (Europos institucijų vaisių tyrimo tinklas), IUFoST (Tarptautinė maisto, mokslo ir technologijų sąjunga) organizacijų narys.  Institutui  vadovauja direktorius dr. Audrius Sasnauskas, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija. Direktorius išsamiai ir įdomiai Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentams bei dėstytojoms pristatė intituto istoriją bei instituto veiklą. Svečiai buvo pavaišinti LABU produkcija.  LABU – tai Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių tyrės džiovinti skanėstai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais. Studentai ir dėstytojos apsilankė Augalų fiziologijos laboratorijoje. Laboratorijos darbuotojai aprodė šiuolaikinę mokslinę bazę. Jaunoji mokslininkė doktorantė Viktorija Vaštakaitė supažindino prie laboratorijos įrengtu fitotroniniu kompleksu su 10 klimato kamerų, eksperimentiniais šiltnamiais, vegetacine aikštele. Fitotrone bei šiltnamiuose įdiegti progresyvūs diodinio apšvietimo prototipai. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama fotosintetinės pigmentų sistemos, fitohormonų sistemos, cukrų ir kitų metabolitų, šviesos spektro ir srauto vaidmeniui skirtinguose žydėjimo iniciacijos tarpsniuose tyrimams.  Taikomieji fiziologiniai tyrimai gali efektyviai prisidėti prie sodo ir daržo augalų produktyvumo didinimo bei daržovių kokybės gerinimo problemų sprendimo. Biochemijos ir technologijos laboratorijos darbuotojai supažindimo  su vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimais, jų laikymo ir perdirbimo būdais, biologiškai vertingų produktų kūrimu, panaudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę. Laboratorija tiria sodo ir daržo  augalų biocheminę sudėtį bei biologiškai aktyvias medžiagas, prieskoninių augalų chemines bei technologines savybes, nustato optimalias įvairių sodo ir daržo augalų produkcijos laikymo sąlygas, tiria vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo procesus, kuria naujus, ES reikalavimus atitinkančius produktus, tobulina augalų cheminės sudėties tyrimo metodus, kaupia cheminės sudėties duomenis. Esame dėkingi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriui dr. Audriui Sasnauskui ir instituto darbuotojams už svetingumą, įdomias paskaitas bei ekskursiją, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedra

2017 m. vasario 23 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete šurmuliavo tradicinis renginys ,,Bankininko diena”, skirtas bankininko vardo bei Bankininkystės studijų programos populiarinimui. Renginio metu bankininkų bendruomenė: studentai, dėstytojai ir bankų atstovai diskutavo apie tai, kas lemia bankininko karjeros pasirinkimą, sėkmę ir pripažinimą, kokius lūkesčius ir iššūkius rinka kelia jaunajam bankininkui, kaip jaunam žmogui valdyti asmeninę karjerą, kaip vykdyti paiešką darbo rinkoje. Renginį iškilmingai atidarė ir sveikinimo žodį tarė AB Šiaulių banko Vilniaus regiono ir filialo privačių klientų direktorius Donatas Mika. Studentai turėjo galimybę dalyvauti AB Šiaulių banko surengtame žaidime ,,Laimėk daug muzikos bei minkštų burbuliukų“, spręsti banko atstovų sukurtus kryžiažodžius bei dalyvauti loterijoje ir laimėti banko prizus.

Greta linksmybių studentai aktyviai dalyvavo paskaitų cikle, kurį pradėjo socialiniai partneriai iš AB SEB banko. Banko Aptarnavimo kokybės vadovė Diana Tatarunaitė-Zubenienė su komanda pravedė studentams paskaitą ,,Kaip įsigyti būsto paskolą su banko pagalba“. Būsimi bankininkai gavo neįkainojamų žinių tiesiai iš praktikų lūpų. Sekančią paskaitą studentams vedė rinkoje gerai žinomas, savo uždegamomis paskaitomis jaunimui garsėjantis lektorius Saulius Bagdonas. Jo paskaita ,,Atrask save“ privertė jaunuolius susimąstyti apie savo tikslus gyvenime, kelius kaip juos pasiekti. Pateikta asmeninė lektoriaus patirtis buvo gyvas motyvuojantis pavyzdys studentams. Paskaitų ciklą studentams užbaigė AB Šiaulių banko atstovų paskaita. Banko Personalo departamento atstovė Vilma Navikienė, diskutavo su studentais tema ,,Iš norų pasaulio iki karjeros kelio“, kurio metu pristatė banko vertybes, organizacijos kultūrą bei tradicijas, pakvietė studentus atlikti praktiką banke bei dalyvauti laisvų darbo vietų konkursuose. Vilniaus regiono ir filialo privačių klientų direktorius Donatas Mika papasakojo savo asmeninę bankininko karjeros patirtį. Paskaitą paįvairino videofilmai, kuriuose banko atstovai atsakė į vaikų užduodamus žaismingus klausimus bei pateikė asmeninę motyvaciją, kodėl jie pasirinko karjeros kelią Šiaulių banke. Paskaitos pabaigoje studentai buvo apdovanoti AB Šiaulių banko įsteigtais prizais.

Renginį ,,Bankininko diena“ vainikavo bendra visų renginio dalyvių foto sesija. Renginio šurmulys nutilo tik į pavakarę, palikdamas puikius įspūdžius, įkvėpęs didesnės motyvacijos studijoms bei naujų kūrybinių polėkių!!!

Lietuvos Chemijos pramonės įmonių asociacijos (LChPĮA) visuotiniame susirinkime, kuris vyko 2017-02-22, vykdantysis direktorius G. Mažūnaitis pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą, akcentuodamas asociacijos nuveiktus darbus: atstovavimą įvairiuose šalies komitetuose (Aplinkosaugos, Eksporto ir užsienio ryšių, Energetikos, Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos, Transporto ir logistikos), apibūdino veiklas darbo grupėse rengiant ir teikiant pastabas įvairiems teisės aktų  projektams.

LChPĮA yra įvairių tarptautinių organizacijų narė: Europos Chemijos pramonės tarybos (CEFIC), CONCAWE, FECC, EFMA ir kt., palaiko glaudžius ryšius su darbo grupėmis klimato kaitos, energetikos, žaliavų, naftos perdirbimo produktų, trąšų gamybos ir kt. klausimais.

LChPĮA teikia savo nariams savaitinių apžvalgų paslaugą apie galiojančius teisės aktus, jų rengiamus projektus su chemijos pramone susijusiose srityse.

LChPĮA bendradarbiauja ir teikia paramą mokslo ir mokymo įstaigoms, planuoja dalyvauti Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių, vaistų gamybos bei aplinkos tvarkymo sektoriaus profesinių standartų rengime.

Asociacijos nariai aptarė 2017 m. LChPĮA  darbo planą, akcentuojant, kad asociacija šiais metais mini savo veiklos 20-metį. Šiai progai paminėti planuojama konferencija darbų saugos tema ir plakatų paroda bei LChPĮA 20-mečio renginys.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas 2016 m. pateikė prašymą įstoti į LChPĮA, o šio susirinkimo pabaigoje asociacijos prezidentas įteikė pažymėjimą, liudijantį, kad LChPĮA visuotinio susirinkimo nutarimu Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra šios asociacijos narys.

Chemijos katedros lektorė N. Ružienė

Vilniaus kolegija ir Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga suvienijo jėgas, kad dirbdami drauge pasiektų užsibrėžtų tikslų, tobulintų RYŠIŲ SU VISUOMENE studijų programą, bendrų renginių metu dalintųsi patirtimi.

Vilniaus kolegija ir Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (LRVS) suvienijo jėgas, kad dirbdami drauge pasiektų užsibrėžtų tikslų, tobulintų naująją RYŠIŲ SU VISUOMENE studijų programą, bendrų renginių metu dalintųsi sukaupta patirtimi. Vasario 24 dieną Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė ir LRVS Tarybos pirmininkė Lina Jakučionienė pasirašė oficialią organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Ši sutartis leis šalims bendradarbiauti, siekiant užtikrinti veiksmingą komunikacijos, bei ryšių su visuomene srities ir mokslo sąveiką, kuriant palankias sąlygas profesinės srities plėtrai ir prestižo stiprinimui Lietuvoje, kartu populiarinant ryšių su visuomene sritį ir augintis naująją profesionalų bendruomenę.

Verslo vadybos fakultetas

Vasario 22d. muzikos klubą TAMSTA Vilniuje sudrebino Vilniaus kolegijos  Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos katedros studentų koncertas.  Daugiau nei 10 talentingų, muzikalių, tiesiog puikių atlikėjų pasirodymų vienoje scenoje. Spalvingi, jauni ir gražūs – tokie mūsų studentai dar kartą sužibėjo žiūrovams sausakimšame muzikos klube. Palaikyti jaunuolių atvyko dėstytojai, tėvai ir draugai. Koncerto metu skambėjo populiariausi Stevie Wonder,  ekstravagantiškosios Amy Winehouse kūriniai, o taip pat ir studentų autorinės kompozicijos bei performansai. Išgirdome ir malonų ausims instrumentinių ansamblių pasirodymą, kurie savitai interpretavo visiems gerai žinomų atlikėjų populiarius kūrinius.