Erasmus logoForum logo

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2016 m. sausio 21-22 d. lankėsi tarptautinio projekto „Forum ROMAnum – Interactive Theatre Games Inclusing Roma Minorities“ svečiai iš Bulgarijos, Italijos ir Vengrijos. Projekto partnerius pasveikino PDF dekanė Vaiva Juškienė, kuri palinkėjo projekto grupės nariams produktyvaus darbo  ir gerų rezultatų.

Pirmojo susitikimo metu projekto vadovas Mikas Balkevičius pristatė tikslus, uždavinius, veiklos tvarkaraštį, finansų administravimo dalykus. Projekto partneriai susitarė dėl tolesnės veiklos programos, kuri bus įgyvendinama per artimiausius pusę metų.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet); Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).

Projekto tikslas – sukurti metodinius instrumentus, skirtus edukacinių veiklų organizavimui su romų bendruomenės atstovais, panaudojant teatrinius žaidimus ir inscenizacijas. Projekto metu kuriami  inscenizacijų ir žaidimų organizavimo metodiniai gidai, kurie bus skirti socialinių pedagogų ir specialiųjų centrų  darbuotojams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Parengta medžiaga padės organizuoti metodinę pagalbą, siekiant palengvinti komunikaciją su romų bendruomenės atstovais bei geriau suprasti ir spręsti romų bendruomenės problemas.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos programos dėstytojams ir studentams ši projektinė patirtis padės geriau organizuoti neformaliojo mokymosi veiklas dirbant su romų vaikais specialiuose dienos centruose, didaktiškai praturtinant jų ugdymosi procesą.

Projekto vadovas
dr. Mikas Balkevičius