Vilniaus kolegijos merginų choras VAIDILUTĖS (vad. Genovaitė Kumpienė) maloniai kviečia kolegijos bendruomenę į IV tarptautinio sakralinės muzikos festivalio renginius, kuriuose giedos:

Balandžio 11 d. 18 val. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje
Balandžio 12 d. 12 val. Mišios Visų Šventųjų bažnyčioje
Balandžio 18 d. 16 val. baigiamasis festivalio koncertas „Dėkojame ir šlovinam Tave“ Šv. Jonų bažnyčioje

Daugiau informacijos apie festivalį internete http://sakralines-muzikos-festivalis.lt

VAIDILUTĖS