erasmus+logo_mic

Strateginių partnerysčių programos projekto ,,Probleminio mokymo panaudojimas rengiant Veterinarijos felčerius”

Įgyvendinant „Erasmus+” Strateginių partnerysčių programos projekto ,,Probleminio mokymo panaudojimas rengiant Veterinarijos felčerius” (Nr.2014-1-LT01-KA202-000541) Vilniaus kolegijoje 2014 m. gruodžio 11 – 12 dienomis dalyvavo projekto partneriai iš Bulgarijos (Europos kokybės centras), Rumunijos (Timisoaros Žemės ūkio ir veterinarijos universitetas) ir Italijos (Abivet veterinarijos klinika). Projekto tikslas – sukurti metodinius instrumentus, kurie galėtų padėti realizuoti inovatyvią probleminio mokymosi strategiją Veterinarijos studijų programoje rengiant veterinarijos felčerius.

Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė pasveikino projekto dalyvius, palinkėjo sėkmės diegiant edukacines inovacijas studijų procese. Projekto vadovas Mikas Balkevičius pristatė projekto koncepciją: supažindino projekto partnerius su projekto tikslais, uždaviniais, veiklų įgyvendinimo grafiku, projekto veiklų kokybės reikalavimais.
Pirmojo susitikimo metu projekto partneriai aptarė veterinarijos felčerių kompetencijų tyrimo atlikimo metodikos reikalavimus: tyrimo tikslines grupes, tyrimo objektą, klausimus, reikalingus tyrimo objektui atskleisti.

Projekto trukmė – du metai, kurių eigoje numatoma atlikti Europinį veterinarijos felčerių kompetencijų tyrimą, sukurti probleminio mokymosi metodinius instrumentus (probleminio mokymosi fasilitatoriaus ir studentų gidą, problemines situacijas) ir išbandyti probleminio mokymo strategiją veterinarijos felčerių edukacinėje praktikoje.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, būsimi veterinarijos specialistai turės visapusiškesnes galimybes inovatyviai mokytis veterinarijos dalykus, laisviau pasirenkant mokymosi tikslus, uždavinius, turinį, metodus, modeliuojant mokymosi aplinkas studijų eigoje. Tai skatins studentų mokymosi motyvaciją, o probleminio mokymosi metu įgyti perkeliamieji gebėjimai bus vertingi veterinarijos felčeriams siekiant lengviau integruotis darbo rinkoje.

 

Projektų vadovas Mikas Balkevičius