Vilniaus kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai rodo tinkamą absolventų pasirengimą konkurencingai darbo rinkai. Baigusieji studijas be didelių kliūčių įsitvirtina viešajame ir privačiame sektoriuje, daugelis darbą susiranda studijuodami ar atlikę praktiką. Kelerius metus iš eilės darbdaviai ypač gerai įvertina Vilniaus kolegijos absolventų teorinį ir praktinį pasirengimą.  Kolegijoje įgyjamos specialybės yra paklausios darbo rinkoje. Kolegijos absolventų karjeros rodikliai nustatomi pagal Lietuvos darbo biržos pateiktus duomenis. Per trejus metus absolventų įsidarbinimo rodikliai augo: 2012 m. buvo 83 proc., 2013 m. – 90 proc., 2014 m. birželio 1 d. – 95 proc., 2014 m. gruodžio 1 d. – 92 proc.

2014 m. geriausiai įsidarbino absolventai, baigę šias studijų programas: Programų sistemas, Programavimą kompiuteriams, Turizmo ir viešbučių administravimą, Biomedicininę diagnostiką ir Šokio pedagogiką (įsidarbino 100 proc. baigusiųjų studijas), Bendrosios praktikos slaugą (99 proc.), Ikimokyklinio ugdymo pedagogiką (98 proc.), Įstaigų administravimą (97 proc.), Dietetiką (97 proc.), Higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją (96 proc.), Maitinimo verslo organizavimą (96 proc.), Pradinio ugdymo pedagogiką (95 proc.), Turizmo vadybą (93 proc.) ir kt.

Absolventų įsidarbinimo rodikliai Lietuvos darbo biržos duomenimis (2014 12 01).

Beata Gervickaitė
Karjeros centro vedėja