Baigėsi bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Šiemet labiausiai vertinamos aukštosios mokyklos tarp stojančiųjų – Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija.

Iš viso Lietuvos kolegijose bendrojo priėmimo metu valstybės finansuojamų studijų sutartis pasirašė 6 586, studijų su studijų stipendijomis – 352, tikslinio finansavimo – 19, valstybės nefinansuojamų studijų sutartis – 4 374 būsimieji pirmakursiai.

Vilniaus kolegija priėmė daugiausia – 2 319 pirmakursių: 1 713 į valstybės finansuojamas, su studijų stipendija ir tikslinio finansavimo vietas bei 606 į valstybės nefinansuojamas vietas.

Kauno kolegijoje pasirašyta 2 181, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje – 1 086, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje – 1 052 sutartys.

Į studijų programų, surinkusių daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas, dešimtuką pateko net penkios Vilniaus kolegijos studijų programos: Programų sistemos, Tarptautinis verslas, Bendrosios praktikos slauga, Buhalterinė apskaita ir Informacinės sistemos.

Šiemet bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavo 43 valstybinės ir nevalstybinės aukštosios mokyklos – 20 universitetų ir 23 kolegijos. Konkurse iš viso dalyvavo 32 568 stojantieji.

Iki rugsėjo 1 d. Kolegijos fakultetuose vyksta priėmimas į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Daugiau informacijos: http://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/
bendr.priemimas