Spalio 29 d. Pedagogikos fakultete vyko seminaras „Žmogaus teisių atspindžiai vaikų ir paauglių literatūroje“, kuriame buvo nagrinėjama, kaip vaikų literatūra atspindi su žmogaus teisėmis susijusius klausimus.  Seminarą vedė vaikų literatūros ekspertė Neringa Mikalauskienė (IBBY Tarptautinė vaikų knygos draugija, Lietuvos skyrius, Vilnius). Seminaro metu pedagogai daugiau sužinojo, kaip galima skiepyti pagarbos žmogui vertybę nuo pat ankstyvo amžiaus, panaudojant pasakas ir kitą vaiko amžių atitinkančią literatūrą. N. Mikalauskienė kaip pavyzdžius pateikė įvairias pasakas vaikams, kuriose personažai atspindi negalią turinčius žmones, arba diskutuoja demokratijos ir socialinės lygybės klausimais.

Neringos Mikalauskienės seminaras yra Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos kompetencijų tobulinimo programos “Pedagogo tarpkultūrinė kompetencija ugdymo kokybei įgalinti” renginys.