Lapkričio 11 d. Užsienio kalbų centro dėstytojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje. Tai jau 9-oji Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros konferencija, kurią šiais metais organizavo ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras, Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir Lietuvos prancūzų kalbos dėstytojų ir mokytojų asociacija. Konferencijos dalyviai sulaukė svečio, p. Jean-Marie Sani, Prancūzų instituto Lietuvoje direktoriaus ir LR ŠMM atstovės, vyresniosios specialistės Vilijos Sipaitės.

Užsienio kalbų centro lektorės Ingrida Galkauskienė, Lina Valatkienė, Halina Klupšienė, Violeta Žemaitienė ir vedėja Jūratė Patackaitė pristatė Europos kalbų dienos renginius, organizuojamus Kolegijoje ir dalijosi nuotolinių užsienio kalbos modulių kūrimo ypatumais. Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo kalbininkai iš Lietuvos – Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijų universiteto, Aleksando Stulginskio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Kauno kolegijos, bei svečiai iš Lenkijos, Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėje ir  Čekijos, Masaryko universiteto Brno.

Kalbininkai diskutavo apie profesinės užsienio kalbos mokymosi galimybes ir problemas, Lietuvių ir užsienio kalbos ir kalbos kultūros studijų reikšmę profesionalo kompetencijos ugdymui, o taip pat domėjosi šiuolaikiniais efektyviais dėstymo metodais. LKPA tarybos narės Jūratė Patackaitė (Vilniaus kolegija), Virginija Andriusevičienė (Vilniaus kolegija), Evelina Jaleniauskienė (KTU), narės Violeta Žemaitienė ir Halina Klupšienė (Vilniaus kolegija) pristatė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos reikšmingiausius tarptautinius ir nacionalinius projektus ir jų produktus, pasidalino naujienomis iš kitų tarptautinių asociacijų bei atsakė į susidomėjusiųjų asociacija klausimus. Konferenciją vainikavo iškilmingas posėdis, skirtas LSMU Kalbų ir edukacijos katedros 65-erių metų jubiliejui.

Užsienio kalbų centro informacija
http://ukc.viko.lt/