Š. m. balandžio 25-29 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, šiais metais sukvietusi net 56 užsienio šalių aukštųjų mokyklų ir įmonių lektorius iš 16 šalių. Tarptautinės savaitės metu atvykę dėstytojai vedė paskaitas visuose 7 Vilniaus kolegijos fakultetuose – iš viso suorganizuota net 112 paskaitų. Pagrindinis tarptautinės savaitės tikslas – suteikti Vilniaus kolegijos studentams galimybę dalyvauti užsienio dėstytojų paskaitose, neišvykstant į užsienį („tarptautiškumas namie“).

Tarptautinės savaitės metu taip pat įvyko 3 tarptautinės konferencijos – Agrotechnologijų, Menų ir kūrybinių technologijų bei Verslo vadybos fakultetuose, 3 seminarai atvykusiems dėstytojams – idėjų generavimo, asmeninės charizmos ugdymo ir komunikacijos temomis, – bei tematiniai susitikimai, vizitai į Kolegijos socialinių partnerių įmones ir organizacijas.

Tarptautinės savaitės atidaryme pranešimus skaitė Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Vilniaus universiteto docentė, Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos darnaus vystymosi švietimo ekspertė dr. Laima Galkutė.

Tarptautinės savaitės socialinę programą vainikavo Tarptautinis vakaras, kurio tikslas – pristatyti Lietuvos etnografinius regionus bei užsienio šalis, iš kurių atvykę studentai šiuo metu studijuoja Vilniaus kolegijoje.

Tarptautinės savaitės metu į Vilniaus kolegiją taip pat buvo atvykę 26 studentai iš dviejų Kolegijos užsienio partnerinių aukštųjų mokyklų – Belgijos Tomo Moro universitetinės kolegijos ir Škotijos Naujojo Lanarkširo kolegijos, kurie dalyvavo Tarptautinės savaitės paskaitose bei atliko projektines užduotis.

http://studyinlithuania.lt/en/news/internationalweekatvilniauskolegija
http://www.skvc.lt/default/lt/naujienos/skvc-pranesimas-viko-tarptautineje-savaiteje