Praktikos

Praktikos

Praktika – tai studijų dalis, kurios metu studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai išbandomi bei tobulinami praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos ir kitas praktinis rengimas (praktinių įgūdžių ugdymas … metu) sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties. Visų praktikų (mokomųjų, pažintinių, profesinės veiklos ir kitų) apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų. Profesinės veiklos praktikų bendra apimtis meno studijoms – ne mažesnė kaip 18 kreditų, kitoms studijoms – ne mažesnė kaip 24 kreditai.

Studentas, kolegija ir praktiką priimanti įmonė pasirašo trišalę Vilniaus kolegijos studento praktinio mokymo sutartį.

Studentų praktikai vadovauja kolegijos dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje.

Baigiamosios profesinės veiklos praktikos vieta paprastai suderinama su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas.