Studijos užsienio kalba

Galite studijuoti turizmo vadybą, tarptautinį verslą, programų sistemas ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.

Anglų kalba gali studijuoti jungtinę studijų programą Kūrybiškumas ir verslo inovacijos, parengtą kartu su Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu ir Porto politechnikos institutu.