Studentų atstovybė

Vilniaus kolegijoje veikia Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA), kuri yra savarankiška visuomeninė, nepelno siekianti organizacija. VIKO SA – juridinis asmuo, turinti finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke, antspaudą.

VIKO SA nuo 2002 m. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ ir nuo 2013 m. yra Lietuvos studentų sąjungos narė. Aukščiausias VIKO SA valdymo organas yra konferencija, kurią sudaro, pagal VIKO SA įstatus, Vilniaus kolegijos fakultetų seniūnai. VIKO SA darbą organizuoja VIKO SA taryba, VIKO SA biuras ir kolegijos studentams atstovaujantis prezidentas.

VIKO SA taip pat turi 7 padalinius – fakultetines Studentų atstovybes (FSA). Jos įsikūrusios visuose Vilniaus kolegijos fakultetuose.

Pagal Vilniaus kolegijos statutą studentai turi vieną vietą kolegijos taryboje ir 20 procentų balsų akademinėje taryboje. Jie veikia vadovaudamiesi kolegijos studentų atstovybės įstatais.

Pagrindiniai VIKO SA tikslai:

  1. Spręsti studentams rūpimus klausimus
  2. Remti bei ginti kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu Vilniaus kolegijoje bei už jos ribų.
  3. Dalyvauti kolegijos studijų proceso organizavime, studijų programų rengime.
  4. Siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti.
  5. Teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais
  6. Palaikyti esamas bei kurti naujas studentų tradicijas