2015 m. kovo 12–19  dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal LLP/Erasmus mainų programą stažavosi San Rafael Nebrija universitete (Ispanija). Vizito metu dėstytojos dalyvavo Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) seminare, kur aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje: M. Žukauskienė yra grupės „Practice Placed Learning“ (Mokymas(-is) klinikinėje aplinkoje) narė, o K. Žukienė aktyviai dalyvauja darbo grupės „Contemporary Approaches to Learning & Teaching“ (Šiuolaikiniai mokymo ir mokymosi metodai) veikloje.

Su San Rafael Nebrija universitetu sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Beveik kasmet į šį universitetą studijoms ar praktikai vykti pageidauja studijų programų „Kineziterapija“ ir „Bendrosios praktikos slauga“ studentai, paskaitas skaito įvairių fakulteto katedrų dėstytojai. Vizito metu buvo aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybes, dalyvauta paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, aplankytos studentų praktikų atlikimo vietos, San Rafael ligoninė, specializuota neįgaliųjų vaikų mokykla, bendrauta su praktikų vadovais. Susitikimų su studentais ir dėstytojais metu pristatytos studijų ir praktikos atlikimo galimybės Vilniaus kolegijoje, aptartos įvairios tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybės.

Madrido kolegos suorganizavo ir kultūrinę programą – ekskursiją į stadioną (Santiago Bernabéu Stadium), kuriame rungtyniauja Madrido Realo futbolo klubas ir vakarienę su tradiciniais ispanų patiekalais – Tapas ir Paelja.

Apie šį dėstytojų vizitą paskelbė ir San Rafael ligoninė savo FB paskyroje.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja, docentė