2016 m. balandžio 6 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko informacinis seminaras Buhalterinės apskaitos studijų programos studentams „Išmaniojo Buhalterio Asistento (iBA) panaudojimo galimybės“. Seminaro tikslas – supažindinti studentus su Išmaniojo Buhalterio Asistento panaudojimo galimybėmis studijų procese bei buhalterio profesinėje veikloje, sprendžiant aktualius mokesčių, apskaitos ir teisės klausimus.

Seminaro lektoriai UAB „Mokesčių srautas“ direktoriaus pavaduotojas Mantas Kapočius ir UAB „Mokesčių srautas“ teisininkas Donatas Jotka. Susitikimo metu buvo akcentuota, jog šiuolaikinis buhalteris – tai ypač dinamiškas įmonės darbuotojas, turintis dirbti nuolat besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis ir privalantis operatyviai reaguoti į dažnus teisės aktų pakeitimus. Lektoriai seminaro metu supažindino studentus su informacijos paieškos ir susisteminimo principais bei atskirų iBA elementų plačiomis panaudojimo ir pritaikymo galimybėmis buhalterio darbe.

Dėkojame UAB „Mokesčių srautui“ už suteiktą galimybę studijų procese naudotis Išmaniuoju Buhalterio Asistentu!

Jūratė Zakarienė, Buhalterinės apskaitos katedros vedėja