2014 m. gruodžio 15 d. Ekonomikos fakultete vyko seminaras „Asmeniniai finansai ir investavimas“. Ekonomikos katedros organizuotame seminare dalyvavo 26 Vilniaus apskrities vidurinio ugdymo ir profesinio rengimo mokyklų ekonomikos mokytojai. Seminaro metu ekonomikos mokytojai tobulino asmeninius ir profesinius gebėjimus: mokėsi efektyviai valdyti asmeninius finansus, susipažino su taupymo bei investavimo priemonėmis, atliko praktines užduotis, išbandė aktyvius mokymo metodus.

Seminarą pradėjo AB SEB banko Šeimos finansų ekspertė Julita Varanauskienė, kuri pristatė aktualias asmeninių finansų valdymo naujienas. Pranešėja kalbėjo apie Lietuvos gyventojų vartojimo ir taupymo tendencijas, perspektyvų teoriją ir jos poveikį žmonių finansiniams sprendimams. Vėliau seminaro dalyviai kartu su Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektore Romualda Urniežiene atliko praktines asmeninių finansų valdymo užduotis. Pertraukos metu seminaro dalyviai susipažino su Ekonomikos fakultetu, aplankė verslo praktinio mokymo firmą „VIKO Drauda“, diskutavo su fakulteto administracija apie tęstinius ekonomikos dėstytojų kvalifikacijos kėlimo planus, mokinių fakultatyvo steigimą fakultete, mokyklų ir fakulteto bendradarbiavimo galimybes. Antroje renginio dalyje, vadovaujant fakulteto docentei dr. Aušrai Liučvaitienei ir lektorei Olgai Buckiūnienei, seminaro dalyviai išbandė aktyvius mokymo metodus „Šokanti staltiesė“, „De Bono skrybėlių modelis“, „Minčių lietus“ ir kitus, diskutavo apie Lietuvos finansų sistemą.

 

Ekonomikos katedros vedėja Dalia Prūsaitienė