Ričardas Rimkus

rimkusAsociacijos „Lietuvos studentų sąjunga“
verslo projektų vadybininkas

 2015 metais baigiau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomikos studijų programą, šiuo apsisprendimu visuomet džiaugiausi! Ekonomikos fakultete esanti akademinė bendruomenė ir studijų aplinka yra artima studentams, būtent ji padėjo man suvokti studijų svarbą. Ekonomikos fakultete suteikiamos galimybės tobulėti ne tik kaip studentui, bet ir kaip asmenybei, nes organizuojami įdomūs seminarai, konferencijos, pramoginiai bei kultūriniai renginiai, kurie prisidėjo prie mano asmenybės formavimo.

Šiuo metu žinias, įgytas Ekonomikos fakultete, pritaikau dirbdamas Lietuvos studentų sąjungoje. Visiems esamiems ir būsimiems Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams pirmiausia palinkėsiu nepervertinti sėkmės, nes sėkmingu žmogumi tampama pasitikint savimi. Pasitikėjimo savimi išmokstama dėl nuolatinio darbo gilinant savo žinias bei tobulinant asmenines kompetencijas. Tik tuomet galėsite pradėti pasitikėti ne sėkme, o savimi. Antra, negalvokite, jog laiko turite į valias. Studijų metai, tai puikiausias laikas ieškoti savęs. Pradėkite tai daryti, kad galėtumėte džiaugtis savimi ir savo veikla ne tik studijų metais, tačiau ir po jų.