2015 m. lapkričio 23 – 27 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė dalyvavo Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) tarptautiniame simpoziume, skirtame pozityvios tėvystės ir ugdomojo bendradarbiavimo su ugdytinio šeima problematikai. Simpoziumo metu buvo pasidalinta įvairių šalių patirtimi, įgyvendinant šeimos įtraukimą į ugdymą, aplankytos ugdymo įstaigos, kuriose yra įgyvendinamas lygiavertis tėvų dalyvavimas ugdyme.