Š. m. birželio 19 dieną Vilniaus kolegijoje lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos Changano universiteto vice prezidentas prof. Zhao Junhai ir Tarptautinės švietimo mokyklos dekanas prof. Li Xijian.

Pagrindinis vizito tikslas – sutarties tarp Vilniaus kolegijos ir Changano universiteto pasirašymas. Susitikime su Vilniaus kolegijos direktoriumi doc. dr. G. Bražiūnu aptartas dvišalis bendradarbiavimas, sutarta keistis studentais ir dėstytojais.

Svečiai taip pat lankėsi Elektronikos ir informatikos fakultete, susipažino su fakulteto vadovybe bei fakulteto materialine baze.