Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedra kartu su Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centru organizavo respublikinę konferenciją „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“, į kurią š. m. lapkričio 7 d. atvyko kalbų dėstytojai iš visos šalies aukštųjų mokyklų.

Gausiai susirinkusius dalyvius sveikino LSMU prorektorė studijoms prof. Daiva Rastenytė, Prancūzijos ambasados atašė Luc Aubry, LR ŠMM vyriausioji specialistė Vilija Sipaitė, VIKO UKC vedėja Jūratė Patackaitė. LKPA vardu sėkmingo darbo linkėjo doc. dr. Saulė Petronienė. LSMU Kalbų ir edukacijos katedros vedėja prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė pasidžiaugė 15-os metų laimėjimais ir pasiekimais.
Konferencijos plenariniame posėdyje pranešimą skaitė ir su konferencijos dalyviais diskutavo svečiai iš Masaryko universiteto Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. ir Mgr. Robert Helán, Ph.D. (Čekija). Didelio susidomėjimo sulaukė VGTU doc. dr. Rasuolės Vladarskienės pranešimas apie veiksmažodinę ir vardažodinė raišką administracinėje lietuvių kalboje.
Kalbininkai aptarė kalbų mokymosi organizavimo klausimus, lietuvių kalbos reikšmę ugdant studentų kompetencijas, profesinės užsienio kalbos mokymosi galimybes ir problemas. Konferencijos dalyviai išsakė savo nuomones, pasidalijo dėstymo naujovėmis ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.

VVF dekanatas