Rugsėjo 29 d. Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdis. Pirmoje posėdžio dalyje išsamiai svartyti studentų rotacijos klausimai, antroje posėdžio dalyje vyko LKDK prezidento, viceprezidento ir LKDK prezidiumo rinkimai. Į LKDK prezidento pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai – Utenos kolegijos direktorius prof. dr. G. Bužinskas ir Kauno technikos kolegijos direktorius N. Varnas. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad naujuoju prezidentu išrinktas prof. dr. Gintautas Bužinskas, pakeitęs šias pareigas ėjusį Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių prof. dr. V. Senčilą. LKDK viceprezidente tapo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktorė D. Daugvilienė, LKDK prezidiumo nariais – Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. V. Senčila, Kauno kolegijos direktorius dr. M. Misiūnas ir Kauno technikos kolegijos direktorius N. Varnas.

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė