Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Vilniaus kolegija viešuosius pirkimus organizuoja pagal Lietuvoje galiojantį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, siekdama sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis bei racionalaus lėšų panaudojimo.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m.pdf

 

Informacija apie Vilniaus kolegijos planuojamus viešuosius pirkimus:

2017 m. planuojami viešieji pirkimai
2016 m. planuojami viešieji pirkimai

Informacija apie šiuo metu Vilniaus kolegijos vykdomus viešuosius pirkimus:

Vykdomi viešieji pirkimai

 

Informacija apie Vilniaus kolegijos vykdytus viešuosius pirkimus

 

Naudingos nuorodos:

Viešųjų pirkimų tarnyba
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (žiūrėti aktualią redakciją)