Kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra kolegijos valdymo institucija.

Kolegijos tarybos pirmininkas – Vaclovas ŠLEINOTA, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ garbės prezidentas.

Kolegijos tarybos nariai:
Jūratė PATACKAITĖ, lektorė, Užsienio kalbų centro vedėja;
Ana ŽILĖNIENĖ, lektorė, direktoriaus pavaduotoja finansams;
dr. Žymantė JANKAUSKIENĖ, docentė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
Angelė Grasė MILEVSKIENĖ, lektorė;
dr. Romanas TUMASONIS, docentas, EIF dekanas;
Rimantas KVEDERAS, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“ gamybos direktorius;
Andrius PLEČKAITIS, asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovas;
Algimantas VARIAKOJIS, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris;
Eduardas VILKELIS, Lietuvos verslo konfederacijos garbės narys;
Indrė ŠAREIKAITĖ, SA prezidentė.

Kolegijos tarybos 5 m. kadencija prasidėjo 2012 m. spalio 3 d. Akademinei tarybai paskelbus Kolegijos tarybos sudėtį. Atnaujinta Kolegijos tarybos sudėtis paskelbta 2014 m. kovo 5 d. Akademinės tarybos nutarimu ATN – 2.

Kolegijos tarybos darbo reglamentaspdf
Kolegijos tarybos posėdžių planas 2017 m.pdf
2016 m. Kolegijos tarybos veiklos ataskaita pdf