Direktorius

Vilniaus kolegijos direktorius2013032202 doc. dr. Gintautas Bražiūnas

Gimė 1949 m. rugsėjo 5 d. Vilniuje. 1967 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, 1967-1972 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete, 2000-aisiais baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vadybos fakulteto magistrantūros studijas, o 2004 m. tapo fizinių mokslų daktaru.

G. Bražiūnas 1972-1975 m. dirbo Vilniaus politechnikumo dėstytoju, o nuo 1976 iki 1986 metų dirbo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. 1986-1991 m. dirbo Vilniaus elektronikos technikumo direktoriumi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vietoje technikumų buvo steigiamos aukštesniosios mokyklos. Reorganizavus technikumus į aukštesniąsias mokyklas G. Bražiūnas 1992 m. buvo paskirtas Vilniaus aukštesniosios elektronikos mokyklos direktoriumi.

Nuo 1999 m. Lietuvoje buvo pradėta įgyvendinti PHARE programa, pagreitinusi aukštesniųjų mokyklų pertvarką. Pagal PHARE HERIL projektą pradėti kurti reikalavimai kolegijoms, studijų kokybės užtikrinimo dokumentai ir pan. Eidamas tuo metu Vilniaus aukštesniosios elektronikos mokyklos direktoriaus pareigas G. Bražiūnas stengėsi įgyvendinti mokykloje įvairias naujoves, buvo aktyvi kolegijų kūrimo proceso figūra. 2000-aisiais įkurta Vilniaus kolegija sujungus tuo metu geriausias Vilniaus aukštesniąsias mokyklas, vėliau prijungtos dar penkios aukštesniosios mokyklos. Taip atsirado didžiausia kolegija Lietuvoje – Vilniaus kolegija, o jos laikinuoju direktoriumi tapo G. Bražiūnas. 2008 m. doc. dr. G. Bražiūnas išrinktas pirmuoju Vilniaus kolegijos direktoriumi.

Doc. dr. G. Bražiūnas yra aktyvus ne tik studijų, bet ir mokslo erdvėje : pranešimus skaitė mokslinėse konferencijose, vykusiose Latvijoje, Vengrijoje, Belgijoje, stažavosi Suomijoje, Vokietijoje, Belgijoje. G. Bražiūnas 2007-2010 m. buvo Europos aukštojo mokslo kokybės registro (EQAR) komiteto narys, Mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo ekspertų tarybos bei Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvos grupės narys, taip pat yra Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo programos ekspertas. G. Bražiūnas 2000-2004 m. buvo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE) viceprezidentas, šiuo metu yra išrinktas šios asociacijos valdybos nariu. 2010–2013 m. doc. dr. Gintautas Bražiūnas ėjo Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento pareigas, nuo 2013 m. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidiumo narys.

Doc. dr. G. Bražiūnas yra knygų „Vieningo automatizuoto ryšių tinklo antriniai tinklai“, „Signalų kodavimo technologijos“ (bendraaut. E. Gasiūnienė, 1987, 2007), knygos „Baltoji knyga : profesinis rengimas“ (bendraaut. 1999), daugelio straipsnių aukštesniojo ir aukštojo neuniversitetinio mokslo klausimais autorius.

2001 m. G. Bražiūnas yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, 2008 m. jam suteiktas Talino taikomųjų mokslų universiteto Garbės daktaro vardas.

2013 m. kovo 14 d. Vilniaus kolegijos taryba doc. dr. Gintautą Bražiūną antrą kartą išrinko Vilniaus kolegijos direktoriumi penkerių metų kadencijai.