Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos nariai

dr. Nijolė Liepienė, ATF lektorė;
Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
doc. dr. Gražina Palaitytė, ATF;
prof. (HP) dr. Eugenija Strazdienė, MTF;
Vilija Šulskienė, MTF lektorė;
doc. dr. Romanas Tumasonis, EIF;
doc. dr. Antoni Kozič, EIF;
Dainius Savulionis, EIF lektorius;
Asta Pikelienė, EKF lektorė;
doc. dr. Aušra Liučvaitienė, EKF;
Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
doc. dr. Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė, PDF;
Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
doc. dr. Erika Kubilienė, SPF;
doc. dr. Milda Žukauskienė, SPF;
Danutė Rasimavičienė, VVF lektorė;
doc. dr. Vytautas Sarnauskas, VVF;
Nida Mačerauskienė , VVF lektorė
Agnė Medeišienė, MTF lektorė;
Gabrielė Kišūnaitė, VVF studentė;
Dimitrijus Kirjanovas, EKF studentė;
Tomas Davlijevas, EIF studentas;
Dovilė Kalvelytė, SPF studentė;
Reda Rutkūnaitė, ATF studentė; SA prezidentė;
Agnė Marcinkevičiūtė, PDF studentė;
Rachelė Škulevičiūtė, MTF studentė.
doc. dr. Gintautas Bražiūnas, direktorius;
doc. dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

 

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMISIJA
Studijų komisijos pirmininkė – dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;

Nariai:

 • dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
 • Nida Mačerauskienė, VVF lektorė
 • dr. Nijolė Liepienė, ATF lektorė;
 • Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 • (HP) dr. Eugenija Strazdienė, MTF profesorė, dekanė;
 • Dainius Savulionis, EIF lektorius;
 • Gintarė Umbrosaitė, PDF studentė
 • Justas Sinkus, ATF studentas
 • dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė.

KOKYBĖS KOMISIJA
Kokybės komisijos pirmininkas – dr.  Antoni Kozič, EIF docentas;

Nariai:

 • Vaiva Juškienė; PDF dekanė;
 • dr. Erika Kubilienė, SPF docentė;
 • Vilija Šulskienė, MTF lektorė;
 • Danutė Rasimavičienė, VVF dekanė, lektorė;
 • Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 • Miglė Reinytė, EIF studentė;
 • Renata Lapėnienė, MTF studentė;
 • dr. Antoni Kozič, EIF docentas.

AKADEMINĖS VEIKLOS TEISINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Akademinės veiklos teisinės priežiūros komisijos  pirmininkė – Aušrelė Masandukaitė, EKF lektorė.

Nariai:

 • Vida Kojalienė, SPF lektorė;
 • Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė;
 • Donatas Raščius, PDF lektorius;
 • dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas, dekanas;
 • Indrė Šareikaitė, SA prezidentė, EKF studentė.

 

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai