Akademinė taryba

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos pirmininkė

Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė

Akademinės tarybos nariai

 1. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
 2. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 3. Nijolė Ružienė, ATF lektorė;
 4. Birutė Žygaitienė, MTF, profesorė;
 5. Vita Sasnauskienė, MTF lektorė;
 6. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 7. Irma Šileikiėnė, EIF docentė;
 8. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 9. Romanas Tumasonis, EIF docentas;
 10. Asta Pikelienė, EKF lektorė;
 11. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 12. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 13. Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
 14. Valdemaras Šoblinskas, PDF lektorius:
 15. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 16. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
 17. Ingrida Pumputienė, SPF docentė;
 18. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
 19. Danutė Rasimavičienė, VVF lektorė;
 20. Alina Katunian, VVF lektorė;
 21. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 22. Mindaugas Murelis, VVF studentas;
 23. Aistė Stirnaitė, EKF studentė;
 24. Justina Baliukonytė, EIF studentė;
 25. Gabrielė Kalniškytė, PDF studentė;
 26. Reda Rutkūnaitė, ATF studentė, SA prezidentė;
 27. Domantė Parnarauskaitė, MTF studentė;
 28. Gabrielė Tumasonytė, SPF studentė;
 29. Gintautas Bražiūnas, direktorius;
 30. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Akademinės tarybos darbo reglamentaspdf

 

Akademinės tarybos komisijos

STUDIJŲ KOMISIJA
Studijų komisijos pirmininkė – dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;

Nariai:

 • dr. Žymantė Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
 • Nida Mačerauskienė, VVF lektorė
 • dr. Nijolė Liepienė, ATF lektorė;
 • Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 • (HP) dr. Eugenija Strazdienė, MTF profesorė, dekanė;
 • Dainius Savulionis, EIF lektorius;
 • Gintarė Umbrosaitė, PDF studentė
 • Justas Sinkus, ATF studentas
 • dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė.

KOKYBĖS KOMISIJA
Kokybės komisijos pirmininkas – dr.  Antoni Kozič, EIF docentas;

Nariai:

 • Vaiva Juškienė; PDF dekanė;
 • dr. Erika Kubilienė, SPF docentė;
 • Vilija Šulskienė, MTF lektorė;
 • Danutė Rasimavičienė, VVF dekanė, lektorė;
 • Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 • Rachelė Škulevičiūtė, MTF studentė
 • Tomas Davlijevas , EIF studentas
 • dr. Antoni Kozič, EIF docentas.

AKADEMINĖS VEIKLOS TEISINĖS PRIEŽIŪROS KOMISIJA
Akademinės veiklos teisinės priežiūros komisijos  pirmininkė – Aušrelė Masandukaitė, EKF lektorė.

Nariai:

 • Vida Kojalienė, SPF lektorė;
 • Rita Liepuonienė, Studijų tarnybos vadovė;
 • Donatas Raščius, PDF lektorius;
 • dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas, dekanas;
 • Reda Rutkūnaitė, ATF studentė.

 

Akademinės tarybos posėdžių planas

Akademinės tarybos nutarimai