Gruodžio 5 d. Vilniaus kolegijoje vyko EURASHE valdybos ir tarybos posėdis.

Iš ryto vyko EURASHE valdybos posėdis. Jame dalyvavo Vilniaus kolegijos direktorius dr. G. Bražiūnas. EURASHE vadybos posėdyje svarstyta nauja narystės mokesčių sistema, naujų narių priėmimas į EURASHE, aptarta EURASHE bendroji strategija, svarstytas 2015 m. organizacijos biudžetas. Po pietų vykusiame EURASHE tarybos posėdyje dalyvavo atstovai iš: Belgijos, Lenkijos, Portugalijos, Armėnijos, Slovėnijos, Čekijos, Estijos, Latvijos ir kitų šalių. Lietuvai atstovavo dr. G. Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius, LKDK prezidiumo bei EURASHE valdybos narys, prof. V. Senčila, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius, LKDK prezidentas, D. Rasimavičienė, VVF dekanė, SPACE prezidentė. Posėdyje svarstyta 2015 m. darbotvarkė, pasirengimas 2015 m. metinei EURASHE konferencijai, kuri vyks Lisabonoje, pristatytos 2015 m. organizacijos biudžeto prognozės.

Vilniaus kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje buvo organizuojami EURASHE tarybos posėdžiai.

 

Direktoriaus padėjėja

Kristina Borisevičienė

posedis