2015 m. sausio 13-14 d. Veterinarinės medicinos katedroje įvyko teorinis praktinis seminaras skirtas veterinarijos gydytojams „Karvių tešmens sveikata: teorija ir praktika“. Teorinėje seminaro dalyje veterinarinės medicinos katedros lektorė R. Karalienė skaitė paskaitą apie tešmens anatomiją ir fiziologiją. Praktinėje seminaro dalyje svečias iš Latvijos UAB „Alltech technologijos“ Andris Pliksa atliko tešmens skrodimus, įvertino jų būklę bei aiškino kaip taisyklingai naudoti prevencines priemones skirtas tešmens sveikatingumui. Seminare dalyvavo veterinarijos gydytojai iš didžiausių Lietuvos ūkių. Kadangi seminaro tema labai aktuali šiandieniniam Lietuvos ūkiui, katedra sulaukė prašymų tokio pobūdžio seminarus organizuoti ūkiuose, kad kuo daugiau specialistų galėtų juose sudalyvauti.

Veterinarinės medicinos katedros lektorė Rūta Karalienė