Nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2015 m. vasario 20 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, kviečiami teikti paraiškas paramai studijoms gauti. Daugiau informacijos rasite čia.

Parengė
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyresnioji specialistė