2015 m. spalio 27 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktiniai seminarai „Organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“ bei „Šiuolaikiniai tyrimo metodai. Spektrometrija“ Alytaus miesto Jaunųjų chemikų mokyklos moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytojos J. Liutkienė, A. Geležauskienė ir I. Kliminskienė.

Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas pristatė Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė. Ji išsamiai supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijų Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai dalykus, atliekamas praktikas, karjeros galimybes, supažindino su Studentų mokslinės draugijos ir Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos atliekamais tyrimais. Seminare dalyvavo 16 moksleivių, kurie pasidalino į dvi grupes.

Moksleiviai su lektore I. Čerčikiene, asistuojant laborantei J. Liachovičiūtei ir SMD narei G. Slavinskaitei, atliko praktikumą „Organinių ir neorganinių medžiagų išskyrimas ir gryninimas“. Moksleiviai poromis atliko skirtingus eksperimentus: išskyrė kofeiną iš arbatžolių ir kavos sublimavimo būdu, dalomajame piltuve ekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus iš morkų sulčių, iš chlorofilo išekstrahavo žaliuosius ir geltonuosius pigmentus, adsorbcinėje kolonėlėje pagal adsorbcinę gebą išskyrė spalvotų druskų zonas, išbandė silikagelio adsorbcines savybes. Soksleto metodu buvo gautas raudonėlių ekstraktas, taip pat pademonstruotas jodo sublimavimas. Kiekviena pora pristatė eksperimento esmę, moksleiviai liko patenkinti savo darbo rezultatais.

Chemijos katedros lektore D. Židonyte su moksleiviais nagrinėjo  spektrometrinių analizės metodų pritaikomumą ir galimybes. Lektorė supažindino su instrumentinių analizės metodų skirstymu, spektrofotometrinėje analizėje naudojama įranga, paaiškino jos veikimo principą. Moksleiviai, vadovaujant laborantei V. Budrevičiūtei, pasigamino vario tetraamoniako sulfato standartinių tirpalų seriją, spektrofotometru išmatavo šviesos sugertį ir nubraižė kalibravimo kreivę. Kiekviena moksleivių pora gavo mėginį, kuriame turėjo nustatyti tikslią Cu2+ jonų koncentraciją.

Mokytojas sudomino laboratorijos galimybės ir jos pageidautų atlikti kitus praktikumų ciklo darbus.

Chemijos katedrą maloniai nustebino Alytaus miesto Jaunųjų chemikų mokyklos auklėtinių žinios ir gebėjimas dirbti laboratorijoje. Ateityje tikimės sulaukti alytiškių pasirinkusių studijas Vilniaus kolegijoje.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė