2015 m. gruodžio 8 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Konferencijų salėje įvyko praktinis seminaras ,,Fitosanitarinė būklė Lietuvoje“. Seminare dalyvavo Agroverslo technologijų ir Kraštovaizdžio dizaino studijų programų studentai ir dėstytojai.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos vyriausiasis specialistas dr. Henrikas Ostrauskas pristatė fitosanitarines apsaugos priemones, fitosanitarinių tyrimų laboratorijos veiklą. Supažindino su Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje vykdoma entomologine praktika (tyrimo objektais, kenksmingais vabzdžiais ir erkėmis, tyrimo metodais. Detalizavo atskirų kenksmingų organizmų daromą žalą skirtingose cenozėse.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos vyriausiasis specialistas Arūnas Beniušis apžvelgė skritingose agrocenozėse augalams kenkiančių kenksmingųjų grybų (Chalara fraxinea, Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola, Phytophthora spp., Phomopsis vaccinii, Synchytrium endobioticum, Boeremia foveata, Tilletia spp., Fusarium spp,  Puccinia horiana,  Fusarium oxysporum, Monilinia fructicola, Phytophthora spp., Verticillium spp., Geosmithia) plitimą, esamą padėtį, prognozes.

Kraštotvarkos katedra