Gegužės 20 d. Veterinarijos studijų programos VT14A ir VT14B kartu su lektore Edita Kristina Kauryniene lankėsi Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Veterinarijos akademijos muziejuje.

Muziejaus vedėja Lina Baršauskienė aprodė ekspozicijas ir papasakojo veterinarijos akademijos susikūrimo istoriją. Ekspozicijose – veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų raida nuo XVIII a. antrosios pusės. Muziejuje yra išsami informacija apie Lietuvos Respublikos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, jai vadovavusius iškilius veterinarijos gydytojus. Fonduose sukaupta medžiaga apie veterinarijos gydytojų suvažiavimus ir kongresus. Įdomi tema – „Veterinarijos gydytojai Lietuvos kariuomenėje“. Nuo 1919 m. vasario 1 d. įsteigta Karo veterinarijos dalis. Atkurtas dar vienas istorijos puslapis – apie rezistenciją. Fonduose sukaupta Akademijos ir atskirų katedrų istorija, vadovėliai, eksponuojami Akademijos vėliava, devynių LVA rektorių portretai (dailininko Prano Griušio darbas), togos, studentų kepuraitės ir kt. 2011 rugsėjo 23 d. buvo atidarytas atnaujintas Veterinarijos akademijos muziejus. VA Anatomijos ir fiziologijos katedros dėstytoja Ingrida Alionienė ir vyriausioji laborantė Diana Džiugienė parodė studentams gyvulių anatomijos eksponatus, prozektoriumą, papasakojo  Anatomijos ir fiziologijos katedros sukūrimo istoriją, apie katedros renovaciją. Labai patiko šiltas ir nuoširdus VA Neužkrečiamų ligų katedros docento dr. Algirdo Černausko bendravimas bei Stambiųjų gyvulių klinikos pristatymas. Klinikoje gydomi žirgai ir kiti stambūs gyvuliai, sergantys vidaus organų, akušerinėmis-ginekologinėmis ligomis, atliekamos chirurginės, akušerinės, ortopedinės operacijos, naudojant inhaliacinę bei intraveninę narkozę. Atliekami diagnostiniai tyrimai, naudojant naujausią diagnostinę įrangą. VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto prodekanas dr. Evaldas Šlyžius supažindino Vilniaus kolegijos studentus su Gyvulininkystės technologijos fakultetu bei jo istorija. Gyvulininkystės technologijos fakulteto prioritetinė veiklos kryptis – organizuoti kokybiškas studijas, sukuriant sąlygas bei prielaidas rengti aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, kurie baigę studijas, gali sėkmingai dirbti įvairiuose su gyvūnų produkcijos gamyba bei perdirbimu susijusiose srityse Lietuvoje ir užsienyje. ,,AČIŪ Jums už nuostabų, naudingai ir įdomiai praleistą laiką…..“- padėkojo Veterinarijos studijų programos studentai kelionės metu VT14A ir VT14B grupes kuruojančiai lektorei .

Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė