2016 m. lapkričio 16 d. įvyko ketvirtasis ekologinio švietimo seminaras Vilniaus švietimo įstaigų pedagogams „Kalėdinės floristinės kompozicijos“. Seminare dalyvavo 29 pedagogai, gaila, kad ne visus norinčius galėjome priimti.

Praktinio seminaro pradžioje doc. dr. Ona Motiejūnaitė seminaro dalyvius supažindino su gamtinės medžiagos panaudojimu floristikoje. Docentė atskleidė, kurias gamtines medžiagas galima pritaikyti, kad nereikėtų pirkti, kaip pavyzdžiui: kerpes, samanas, kankorėžius, spyglius, įvairius vaisius, sausažiedžius augalus. Buvo atkreiptas dėmesys, kaip reikia rinkti gamtinę medžiagą nepakenkiant gamtai. Taip pat seminaro metu buvo nagrinėta, kaip ir kuriuos augalus reikia paruošti žiemai aprengiant juos jiems skirtais „rūbeliais“. Tomas Čižokas ir Alina Rokienė praktiškai parodė gamtinės medžiagos pritaikymą Kalėdinėje floristikoje. Seminaro dalyviai iš sausažiedžių augalų bei plaušo gamino žvaigždes, iš samanų suko kamuoliukus ir visą tai panaudojo savo kuriamose  kompozicijoje. Kad kompozicijos būtų šventiškos, jas puošė įvairiomis kalėdinėmis dekoracijomis. Kiekvienas seminaro dalyvis sukūrė po kompoziciją, kuri puoš ugdymo institucijos erdvę.

2016 lapkričio 25 – 26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko paroda „Mokykla 2016“ – vienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginių. Jame susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi dalijasi švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorės ir Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentės parodoje dalyvavo ne tik kaip klausytojos, bet ir kaip pranešėjos. Apie EDUKA klasės aplinkoje (http://klase.eduka.lt) pateiktas elektronines vadovėlių versijas, papildomas skaitmenines matematikos užduotis pradinukams, parengtas trimis lygiais pagal bendrąsias ugdymo programas, padedančias mokyti lengviau, o mokytis – įdomiau ir daugelį kitų mokytojų darbą lengvinančių sprendimų impovizuotos „pamokos“ metu „Šiuolaikinės matematikos pradinukams pamokos raktas: kodėl nebeužtenka vadovėlio?“ esamus bei būsimus pradinio ugdymo pedagogus supažindino Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė, Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė Renata Kondratavičienė. Lektorė pristatė, kaip pradinių klasių mokytojas gali tinkamai suplanuoti ir išnaudoti pamokos laiką, lengviau diferencijuoti, individualizuoti ir įvertinti mokinių veiklą, o mokiniai – patenkinti smalsumą ir naujovių poreikį, įdomiau atlikti užduotis, įsivertinti, gauti greitą grįžtamąjį ryšį.

Renata Kondratavičienė akcentavo, kad šiuolaikinių mokymosi motyvacijos neretai stokojančių ir gabių vaikų ugdymui(si) labai reikalingos vienos kitas papildančios ir popierinės, ir skaitmeninės priemonės. Bendradarbiaudama su UAB „Šviesa“ lektorė ruošia priemones, kurios padės sudominti šiuolaikinį – aktyvų, smalsų, technologijas puikiai išmanantį – mokinį. Praktinės veiklos metu pradinio ugdymo pedagogai susipažino su interaktyvia mokytojo, mokinio aplinka, patys galėjo pabūti EDUKA klasės mokiniais ir išbandyti skaitmenines užduotis.

Parodoje „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos“ stende pranešimus skaitė ir fakulteto lektorės Lina Venskutė ir Inga Bertašienė. Lina Venskutė pristatė šiuolaikinių mokymo(si) priemonių taikymo galimybes 1 klasėje mokant matematikos ir skaitė pranešimą tema „Matematika pirmokams: mokymo ypatumai. Kokias dalykines klaidas dažniausiai daro mokytojai?“ Inga Bertašienė parodos dalyvius kvietė diskutuoti „Ar elektroninės mokymo(si) priemonės tinka mokyti lietuvių kalbos pradinėse klasėse?“. Lektorė pristatė naujausius tyrimus apie elektroninių priemonių naudojimo galimybes lietuvių kalbos pamokų metu.

Pedagogikos fakulteto lektorės Lina Venskutė ir Inga Bertašienė kuria ir recenzuoja EMA elektronines ir spausdintas pratybas. EMA – tai elektroninės ir spausdintos pratybos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus bei pasaulio pažinimo dalykų.

2016 metų lapkričio 21 – 25 dienomis Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete nuaidėjo jau gražia tradicija tapusi „Ekonomistų savaitė“. Jos metu studentai galėjo pasitikrinti savo ekonomikos žinias, išbandyti save verslo simuliacijoje, įgyti pardavimo įgūdžių ir puikiai praleisti laiką. Ekonomistų savaitės iššūkius priėmė visų Ekonomikos fakulteto studijų programų atstovai.

Ekonomistų savaitės atidarymo šventės metu fakultetą sudrebino studentų garsūs komandų šūkiai. Tačiau jau pirmąją dieną komandų laukė ne tik prisistatymai, bet ir loterija: komandos burtų keliu išsirinko Vilniaus kolegijos fakultetą, į kurį keliaus trečiadienį rinkti aukų Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams. Pirmoji savaitės diena užbaigta tarptautinės kompanijos Paysera atstovo Jono Vyšniausko paskaita „Baltijos šalių rinkos ir pokyčiai finansų rinkose“.

Antrąją Ekonomistų savaitės dieną dalyvių laukė rimtas iššūkis: ekonominės bei rinkodaros užduotys. Nors užduotys buvo tikrai nelengvos, visi dalyviai įrodė, kad yra ne iš kelmo spirti ir pasirodė puikiai. Verslo simuliacijos užduotys leido atsiskleisti patiems versliausiems studentams.

Pats kilniausias Ekonomistų savaitės tikslas – tai aukų rinkimas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams. Tai yra viena svarbiausių užduočių Ekonomistų savaitės dalyviams. Komandos keliavo į skirtingus Vilniaus kolegijos fakultetus, kuriuose, prekiaudami savo gamintais saldumynais ir pasitelkdami geriausius komunikacinius gebėjimus, stengėsi surinkti kuo didesnę paramos sumą. Šių metų „Ekonomistų savaitės“ metu buvo surinkta 454 Eurų, kurie bus skirti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams.

Ketvirtadienį Ekonomikos fakulteto studentai dalyvavo Vilniaus kolegijos karjeros ir atvirų durų dienoje „Studijos. Praktika. Karjera“, kur galėjo susirasti praktikos vietą ir pasidomėti profesinės ateities perspektyvomis.

Paskutiniąją savaitės dieną įvyko ‚Protmūšis‘ kuriame komandos varžėsi ne tik ekonominiais klausimais. Protmūšyje varžėsi ir moksleiviai – Jaunųjų ekonomistų klubo komanda. Baigiantis Ekonomistų savaitei, išrinktas laimėtojas. Sveikiname Bankininkų komandą, kuri visos savaitės užduotis atliko geriausiai! Visi aktyvūs dalyviai gavo Ekonomistų savaitės rėmėjų – draudimo bendrovės Seesam – prizus.

Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybė dėkoja Elektronikos ir informatikos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų ir Pedagogikos fakultetų bendruomenėms, prisidėjusiems prie kilnaus tikslo remti vaikų namus. Didelis ačiū Ekonomikos fakulteto studentams, dėstytojams ir darbuotojams, kurie šiemet dosniausiai prisidėjo prie mažo mūsų kuriamo stebuklo Alytaus vaikų namų augintiniams!

VIKO EKF Studentų atstovybė
Ekonomikos katedra

Lapkričio 25 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos ateitis“. Bendradarbiaudama su Lietuvos kurčiųjų draugija ir lietuvių gestų kalbos vertėjų centrais, konferenciją organizavo Vilniaus kolegija. Tai vienintelė švietimo įstaiga Lietuvoje, kur galima įgyti gestų kalbos vertėjo specialybę, todėl lietuvių gestų kalbos ateitis Vilniaus kolegijai yra itin aktuali tema.

Konferencijoje buvo apžvelgiama gestų kalbos padėtis Lietuvoje ir užsienio šalių kontekste, gestų kalbos vertinimas visuomenėje, gestų kalbos statusas, svarba ir gestų kalbos politika.

Apie gestų kalbos statusą kalbėjo Pasaulio kurčiųjų federacijos tarybos narė Kaisa Alanne (Helsinkis, Suomija). Trinity kolegijos (Dublinas, Airija) lektorius dr. John Bosco Conama kalbėjo apie gestų kalbos politiką – pats lektorius yra aktyvus kovotojas už airių gestų kalbos teises ir gestų kalbos politikos formavimą.

Siekta, kad konferencijos temos būtų aktualios ir artimos Lietuvos situacijai, todėl kita pranešėja, Charles universiteto lektorė Radka Novakova (Praha, Čekija), kalbėjo apie prieinamumą kurtiesiems Čekijos Respublikoje.

Į konferenciją atvyko šiuo metu Didžiojoje Britanijoje gyvenanti ir gestų kalbos vertėjų koordinatore dirbanti Lina Kankevičiūtė (Londonas, Didžioji Britanija). Ji lygino gestų kalbos vertimo paslaugas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta Lietuvos pranešėjams. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas V. Pivoras pristatė itin aktualias Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai.

Vienas pagrindinių konferencijos tikslų – aptarti lietuvių gestų kalbos plėtros ateities perspektyvas ir kylančius iššūkius įvairiose srityse, atsižvelgiant į kitų šalių gestų kalbų situaciją, bei pristatyti lietuvių gestų kalbos ateities vizijos ir vystymosi gaires per ateinančius 10 metų. Bendradarbiaudama su įvairiomis kurčiųjų sistemos organizacijomis, viziją rengia Vilniaus kolegija. Viziją pristatė Vilniaus kolegijos dėstytojas Andrius Barisevičius.

Kitas Vilniaus kolegijos dėstytojas, lietuvių gestų kalbos lingvistas Mantrimas Danielius skaitė pranešimą apie kalkinę kalbą ir lietuvių gestų kalbos variantus.

Taip pat buvo skaitomas pranešimas apie Kurtumo dovaną (angl. Deaf Gain). Šis terminas užsienyje gerai žinomas, o Lietuvoje tik bando įsitvirtinti, todėl Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojo, VDU lektoriaus Arūno Bražinsko pranešimas buvo itin aktualus.

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Monika Kumžaitė kalbėjo apie tai, ar gera kurčiajam jaunimui gyventi Lietuvoje, ar jie lygiaverčiai piliečiai, ar kurtiesiems pritaikyta mokymosi aplinka.

Sparčiai besivystant technologijoms atsiranda vis daugiau būdų, kaip jas pritaikyti ir panaudoti. Ypač tai svarbu diegiant universalųjį dizainą ir pritaikant aplinką visiems, todėl paskutinis pranešimas buvo skirtas naujoms galimybėms aptarti.

Konferencija organizuota Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, remiantis Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano lėšomis.

Lapkričio 19-20d. Porto mieste (Portugalijoje) Pedagogikos fakulteto lektorė, Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė dalyvavo antrajame CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe) projekto susitikime. Šio susitikimo metu penkių studijų sričių atstovai iš beveik visos Europos valstybių klausė plenarinių pranešimų bei dirbo grupėse. Buvo apžvelgti projekte nuveikti darbai, tyrimai, sutarta dėl tolimesnių žingsnių, kuriant tarptautines atitinkamas studijų programas baigiančių absolventų kompetencijų vertinimo gaires. Projektą nuolat stebi Japonijos, JAV, EPBO ir kt. suinteresuotų aukštojo mokslo kokybe organizacijų atstovai. Daugiau informacijos apie Tuning akademiją ir projektą galima rasti čia http://news.tuningacademy.org/category/projects/

Lapkričio 24 d. Verslo vadybos fakultete vyko Vilniaus kolegijos Atvirų durų ir Karjeros diena  „Studijos. Praktika. Karjera 2016“, į kurią atvyko daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Mokiniai ir kartu su jais atvykę mokytojai galėjo susipažinti su Kolegijos fakultetuose vykdomomis studijų programomis, pabendrauti su čia studijuojančiais studentais ir jų dėstytojais, išklausyti  Kolegijos dėstytojų paruoštų pranešimų mokytojams ir moksleiviams.

Daugiau nei 32 įrengtuose stenduose  visų studijų programų Kolegijos studentų  laukė įmonių bei organizacijų atstovai. Susidomėję galėjo rinktis net iš 26 darbdavių siūlomų paskaitų  apie praktikos ir darbo galimybes, savanorišką veiklą. apskrito stalo diskusijoje „Karjeros aukštumos kūrybinėse industrijose“ diskutavo žymūs Lietuvos kūrybinių industrijų atstovai.

Nuotraukos Vilniaus koelgijos Facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/vilniaus.kolegija/posts/1507106225984068