Cheminės analizės studijų programos trečio kurso studentų išvyka į Vilniaus metrologijos centrą

2016 m. spalio 21 d. Cheminės analizės studijų programos trečio kurso studentai gilino studijuojamo dalyko Cheminės analizės kokybė žinias Vilniaus metrologijos centre. Centro generalinė direktorė Vida Martišienė supažindino studentus su matų istorija, pasidžiaugė į septintą dešimtį įžengusio Vilniaus metrologijos centro aukštos kvalifikacijos specialistais, pakvietė studentus rinktis metrologo profesiją. Chemikai buvo nustebinti, kad 10 % kiekvieno parduodamo produkto kainos sudaro metrologinė patikra. Be jos neapsieina nė viena gamyba, žemės ūkis, aplinkos apsauga ir kitos veiklos. Studentams buvo pademonstruoti Lietuvos Respublikos valstybiniai matų etalonai, saugomi Vilniaus metrologijos centre. Laboratorijose studentai patys galėjo atlikti tiksliuosius matavimus ir įsitikinti, kokia sudėtinga metrologo profesija, reikalaujanti ne tik kruopštumo, atidumo, bet ir gilių technologinių žinių, gebėjimo taikyti pačius naujausius technologinius sprendimus. Studentų tokie reikalavimai neišgąsdino. Viena studentė nutarė savo baigiamajam darbui pasirinkti temą apie spektrinių analitinių matuoklių metrologinę patikrą ir paruošti vieno iš Agrotechnologijų fakulteto chemijos laboratorijoje esančių matuoklių patikros procedūrą.

Chemijos katedros lektorė Sigita Švedienė

p1090479

Agroverslo technolologijų studijų programos studentai ir dėstytojos dalyvavo Žemės ūkio rūmų organizuotoje konferencijoje apie ekologiškos produkcijos gamybą ir realizaciją

2016 m. spalio 18 d.  Agrotechnologijų fakulteto Agroverslo technologijų studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai ir šioje programoje dėstančios dėstytojos: docentė dr. Gražina Palaitytė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė, lankėsi Žemės ūkio rūmuose vykusioje konferencijoje. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino konferencijos „Ekologiškos produkcijos gamyba ir realizacija asocijuotoje žemdirbiškų organizacijų veikloje“ svečius ir dalyvius. Žemės ūkio rūmai šiais metais švenčia įkūrimo 90-metį ir atkūrimo 25-metį. Tuo pačiu penkiasdešimtmečio proga buvo pasveikintas ir  Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis. Konferencijai  moderavo Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė Edita Karbauskienė.  Prof. Petras Lazauskas pasidalino prisiminimais apie  ekologinio judėjimo Lietuvoje pradžią. Ekologinio žemės ūkio gamybos plėtros strategines gaires šalyje apžvelgė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius. S. Jasius paminėjo, kad šiais metais vykusioje Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje buvo priimtos strateginės kryptys: kaimo vietovių dinaminio identiteto išsaugojimas, žiedinės ekonomikos, ekologijos, suderinamumo tarp vartotojų maisto poreikių ir maisto kokybės reikalavimų, gamtinių resursų valdymas, tvarus vandens, dirvožemio, bioįvairovės valdymas, klimato kaitos mažinimas.  Ekologiškos produkcijos asortimentą ir gamintojus Lietuvoje pristatė VšĮ „Ekoagros“ atstovas Tomas Demikis. Žemės ūkio kooperatyvo „EkoTikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos perdirbimas ir realizacija kooperuotoje pieno gamintojų veikloje”.   Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė pristatė ekologinių mėsinių galvijų auginimo perspektyvas ir pasiūlą bei paklausą Lietuvos ir užsienio rinkoje. Apie ekologinės ir neekologinės gyvulininkystės produkcijos realizavimo galimybes kalbėjo UAB „Baltic Vianco prekyba“ vadovas Darius Džekčiorius.  Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius pristatė ekologinės avininkystės plėtros problemas ir galimybes bei Lietuvos avių augintojų asociacijos indėlį į ekologiškumo propagavimą. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos pirmininkas Martynas Laukaitis perskaitė pranešimą „Tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemoje išaugintų daržovių pasiūla ir paklausa šalies bei užsienio rinkoje“. Budraičių kaimo bendruomenės projektų vadovė Virginija Žurbenkienė dalinosi patirtimi vystant ir plėtojant ekologiškos produkcijos perdirbimą ir realizaciją Budraičių bendruomenės įmonėje. Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos vadovas  Adolfas Jasinevičius kalbėjo apie ekologiškų vaisių ir uogų auginimo, perdirbimo ir realizavimo aktualijas ir perspektyvas. Apie ekologiškų grūdų rinką ir pardavimą kalbėjo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovas Viktor Bergner. Lietuvos biodinaminės žemdirbystės asociacijos prezidentė  Rasa Čirienė apžvelgė ekologinės ir biodinaminės žemdirbystės sąsajas ir skirtumus gaminant ir realizuojant produkciją šalies ir vidaus rinkai. Ekologinių produktų gamintojų ir prekybininkų asociacijos atstovas Vytautas Račickas perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos pardavimai mažmeninėje prekyboje“.   Pranešimą „Ekologiškos produkcijos auginimas, perdirbimas ir pardavimas „Tymo turgelyje“ perskaitė Genovaitė Sakalauskienė.   Apie vietinės ekonomikos atgaivinimą skatinant vietinio ekologiško maisto gamybą ir vartojimą kalbėjo  Lietuvos ekologinių ūkių ir  Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijų narys Marijus Čekavičius. Studentams ir dėstytojoms labai patiko pranešimas apie ekologiškų šaltalankių auginimą, perdirbimą ir realizavimą. Apie tai kalbėjo Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos atstovas Gediminas Radzevičius. Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos atstovas prof. Antanas Svirskis pristatė lietuviškų ekologiškų produktų asortimento plėtros galimybes. Konferencijos pertraukų metu konferencijos dalyviai diskutavo, susipažino su ekologišku produktu asortimentu, vaišinosi ekologiškais produktais.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų
katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė

img_3373

Ilja valstybinio universiteto studenčių vizitas Verslo vadybos fakultete

Ketvirtus metus tęsiasi Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir Ilja valstybinio universiteto (Ilia State University) projektas, leidžiantis studentams iš Gruzijos atlikti turizmo išteklių praktiką Vilniuje, o VVF studentams – analogišką praktiką Tbilisyje. Šiais metais keturios gruzinų studentės ir Universiteto Turizmo centro specialistė Lika Kheladze tyrė sostinę ir jos apylinkes bei ruošė projektą – maršrutą po Vilnių Gruzijos turistams.

Viešnios aplankė ne vien Vilniaus apylinkes bet ir Trakus, kurie joms paliko neišdildomą įspūdį. Studentes iš Gruzijos visų kelionių metu lygėjo Verslo vadybos fakulteto TURIZMO VADYBOS antrakursiai.

Vizitą Ilja valstybinio universiteto studentės užbaigė projektų – maršrutų po Vilnių pristatymais. Merginos savo projektuose paminėjo ne vien lankytinus sostinės objektus, bei jų istoriją, tačiau ir mieste vykstančius kultūrinius renginius, kurie galėtų sudominti turistus iš Gruzijos.

Susidoroti su užduotimis studentėms padėjo Turizmo katedros vedėja Greta Gruodė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė, lektorės Jolita Variakojienė ir Jadvyga Voišnis bei TURIZMO VADYBOS antrakursiai.

Verslo vadybos fakultetas

2

Tradicinė neatlygintinos kraujo donorystės akcija Ekonomikos fakultete

Nacionalinio kraujo centro darbuotojų nuomone neatlygintina kraujo donorystė Lietuvoje populiarėja.

2016 m. spalio 20 dieną Ekonomikos fakultete vyko tradicija tapusi neatlygintinos kraujo donorystės akcija. Nuoširdžiai dėkojame 19 fakulteto studentų ir administracijos darbuotojų, kurie atliko tikrą žygdarbį duodami kraujo ir padėdami kitam žmogui.

Dėkojame visiems už neatlygintinos kraujo donorystės rėmimą, už pagalbą, kurios dėka gerinama sveikata ir gelbėjamos žmonių gyvybės. Tegu donorų himno žodžiai „Padaryk gerą darbą ir tarki žodį žmogui, kuriam esi reikalingas“ nuolat skamba visų širdyse ir kviečia naujiems geriems darbams.

Nacionalinis kraujo centras

Ekonomikos fakulteto administracija

dsc_0302

Prieš patyčias – su Anna Frank

Spalio 20 d. Vilniuje atidaryta paroda „Leiskite man būti savimi… – Annos Frank istorija“. Ekspoziciją sudaro dvi dalys: vienais stendais pasakojama Holokausto metu nužudytos mergaitės ir jos šeimos istorija, kitais pristatomi šių dienų pasaulyje gyvenantys paaugliai, susiduriantys su patyčiomis ir diskriminacija dėl savo kilmės, religijos, negalios ar lytinės tapatybės. Tokiu būdu parodos organizatoriai ragina susimąstyti apie priežastis, lėmusias ir lemiančias nacių bei kitas XX–XXI a. neapykantos ideologijas. Tikimasi, kad ekspozicija keliaus po Lietuvos mokyklas, kuriose gidais taps patys moksleiviai.

Pilnas Izabelės Švaraitės straipsnis portale manoteises.lt.

 

featured_image

Maisto technologijos studijų programos studentų komanda dalyvauja tarptautiniame konkurse „Maisto technologas 2016“

Šiandien, 2016 m. spalio 21 d. Maisto technologijos studijų programos studentų komanda Julius Penkauskas, Saulė Kalinauskaitė, Tomas Židonis ir Aistė Lenartaitė startavo tarptautinio konkurso „Maisto technologas 2016“  pirmajame etape. Konkursą organizavo Kauno kolegijos Technologijų ir kraštovaizdžio fakulteto Maisto technologijos katedra, kurio tikslas – skatinti studentų kūrybiškumą, savarankiškumą, plėtoti profesinius jų gebėjimus maisto technologijos ir saugos srityse, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis. Konkursas vyks dviem etapais. Geriausius testo įvertinimus gavusios komandos bus kviečiamos dalyvauti antrajame etape, kur turės atlikti praktines užduotis mikrobiologijos, juslinės analizės ir maisto produktų kokybės nustatymo laboratorijose.

Konkurso dalyviai (MT studentų komanda) laikė testą nuotoliniu būdu. Testo užduotys buvo susietos su sveikos gyvensenos, maisto saugos ir kokybės, darbo saugos klausimais ir pateiktos anglų kalba. Per fiksuotą laiką (30 min.) komanda turėjo atsakyti į 30 klausimų, spėti pagalvoti ir savarankiškai pasirinkti teisingus atsakymus. Testą atlikti komanda suspėjo laiku. Kaip sekėsi maisto technologijos studijų programos studentų komandai pirmajame etape – sužinosime…

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė

1

1