Konferencijos, skirtos Europos kalbų dienai, organizatoriai: LKPA, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto (PKTI) Kalbų mokymo centras, Valstybės institucijų kalbų centras ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras sukvietė 12 šalių kalbininkus į konferenciją „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“.  

Dvi dienas vykusiame (antroji konferencijos dalis vyko LEU) tarptautiniame renginyje Lietuvos ir užsienio valstybių kalbų mokymo profesionalai, dirbantys įvairiose švietimo institucijose bei verslininkai aptarė svarbius kalbų mokymo(si) klausimus, susijusius su socialinės įtraukties, kūrybiškumo ir verslumo ugdymo stiprinimu švietimo įstaigose. Renginio dalyviai pasidalino kalbų mokymo gerąją patirtimi ir laimėjimais,  išsakė nuomonę, kaip skatinti jaunimo ir suaugusiųjų kūrybiškumą, verslumą, stiprinti socialinę įtrauktį.

Konferencijoje  dalyvavo daugiau kaip 100 įvairių kalbų pedagogų iš Lietuvos ir užsienio, lektoriai, profesoriai, ekspertai iš JAV Rytų Mičigano, Norvegijos Bergeno, Vokietijos Heidelbergo, Japonijos Osakos universitetų, edukacinės kompanijos „Pearson“ Baltijos ir Lenkijos regionų vadovai, Estijos, Latvijos kalbininkų asociacijų ir kalbų centrų vadovai, verslo atstovai. Vilniaus kolegijai Užsienio kalbų centrui atstovavo ir bendradarbiavimo ryšius mezgė vedėja, LKPA viceprezidentė Jūratė Patackaitė, tarybos narė Virginija Andriusevičienė, Asociacijos narės Ingrida Galkauskienė, Viktorija Prapraitė ir Violeta Žemaitienė.

Užsienio kalbų centro informacija

Rugsėjo 29 d. Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdis. Pirmoje posėdžio dalyje išsamiai svartyti studentų rotacijos klausimai, antroje posėdžio dalyje vyko LKDK prezidento, viceprezidento ir LKDK prezidiumo rinkimai. Į LKDK prezidento pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai – Utenos kolegijos direktorius prof. dr. G. Bužinskas ir Kauno technikos kolegijos direktorius N. Varnas. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad naujuoju prezidentu išrinktas prof. dr. Gintautas Bužinskas, pakeitęs šias pareigas ėjusį Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių prof. dr. V. Senčilą. LKDK viceprezidente tapo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktorė D. Daugvilienė, LKDK prezidiumo nariais – Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. V. Senčila, Kauno kolegijos direktorius dr. M. Misiūnas ir Kauno technikos kolegijos direktorius N. Varnas.

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė

2016 m. rugsėjo 22 – 23 dienomis vyko Europos veterinarijos felčerius rengiančių organizacijų asociacijos „VETNNET“ susitikimas Vilniuje. Susitikimo organizatorius – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra.

Susitikime dalyvavo gausus VETNNET narių tinklas  iš Notingemo Trento universitetas (Anglija), Atlono Technologijų institutas (Airija), Vives kolegija (Belgija), Vedias tyrimų institutas (Olandija), Nordvino kolegija (Airija), Abivet (Italija),   Groenhorst kolegija (Olandija), Liublijanos veterinarijos technikų mokykla (Slovėnija), Amiedu (Suomija), NMBU (Norvegija), Hansenberg (Danija), CVNA (Čekija) ir kt.

VETNNET‘o susitikimo konferenciją atidarė ir sveikinamuosius žodžius tarė šios organizacijos koordinatorius dr. Joao Mesquita,  Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas  ir Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė.

VETNNET susitikimo metu pranešimus skaitė Vilniaus kolegijos lektorius Tomas Karalis, projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius, Britų Karališkojo veterinarų chirurgų koledžo dėstytojos Julie Dugmore ir Victoria Hedges (Jungtinė Karalystė), Norvegijos gamtos mokslų universiteto lektorė Anne Torgersen (Norvegija),  veterinarijos klinikos vadovas Esko Lius (Italija) ir skaitmeninio mokymo ekspertas Ian Lever (Jungtinė Karalystė).

Vilniaus kolegijos atstovai – lektorius Tomas Karalis ir projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius supažindino VETNNET asociacijos narius su įgyvendinto „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius“ rezultatais, pristatė projekto vykdymo eigą, inovatyvios strategijos privalumus, panaudojimo galimybes ugdymosi procese bei pasidalino parengta metodine medžiaga su VETNNET  asociacijos nariais.

Britų Karališkojo veterinarijos chirurgų koledžo atstovės Julie Dugmore  ir Victoria Hedges pristatė, kaip lavinti ir testuoti veterinarijos felčerių praktinius įgūdžius, atliekant klinikines procedūras. Ekspertės iš  Anglijos meistriškai pademonstravo, kaip naudoti standartizuotas praktinių įgūdžių testavimo metodikas.

Gamtos mokslų ekspertė Anne Torgersen  iš Norvegijos analizavo veterinarijos felčerių emocinio intelekto ypatumus bendraujant ir bendradarbiaujant su veterinarijos daktarais bei pagyrė Vilniaus kolegijos rengiamus veterinarijos specialistus kaip turinčius aukštą emocinio intelekto lygį.  Esko Luis (Italija) ir Ian Lever (Jungtinė Karalystė) pristatė skaitmeninio raštingumo svarbą rengiant veterinarijos felčerius XXI a.

Vilniaus kolegija suorganizavo VETNNET nariams turiningą ir įdomią kultūrinę programą po Vilniaus senamiestį, aplankant žymiąsias kultūrines vietas, bei ekskursiją po Trakų Galvės ežerą laivu. VETNNET asociacijos nariai liko sužavėti renginio organizavimu, Vilniaus kolegijos atstovų parodytu dėmesingumu, profesionaliai įgyvendinta renginio programa.

VETNNET – asociacija, jungianti aktyviausius ir žymiausias Veterinarijos felčerių rengimo institucijas. VETNNET sudaro  mokymo, tyrimo centrų, privačių veterinarijos klinikų institucijos iš Anglijos, Airijos, Portugalijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Danijos, Italijos, Kroatijos, Slovėnijos bei Lietuvos.

Vilniaus kolegija – vienintelė VETNNET asociacijos narė rytų Europos  regione, įstojusi į šią asociaciją 2012 m. Anot Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros vedėjos dr. Virginijos Jarulės, dalyvavimas asociacijos veiklose labai naudingas gerinant veterinarijos felčerių rengimo metodiką, nes VETNNET asociacija turi gerus standartizuotus kompetencijų testavimo metodus ir instrumentus, skirtus patikrinti felčerio parengimo kokybę, nuolat skiria dėmesio felčerių mokymo(si) metodikos gerinimui.

Projektų vadovas
Dr. Mikas Balkevičius

 

Žmogus – didžiausia vertybė,
Žmogaus orumas – svarbiausia.

dr. Žygimantas Pavilionis

2016 m. rugsėjo 28 diena Ekonomikos fakulteto bendruomenei buvo ypatinga. Į didžiąją fakulteto auditoriją plūdo studentai, rinkosi dėstytojai pasiklausyti diplomato dr. Žygimanto Pavilionio pažintinės paskaitos „Aukštojo mokslo/strateginio mąstymo svarba. JAV pavyzdys“.

Lektorius akcentavo labai svarbius dalykus – tai investicijos į žmogiškumą ir į protą, formuojant suvokimą, jog individo gerovei užtikrinti svarbiausia yra orumas, kad būtina sujungti į vientisą mechanizmą tris skirtingas dedamąsias: teoriją, praktiką bei finansinius išteklius. Apibendrinanti paskaitos mintis – demokratijos kokybę lemia, ne kas kitas, o tauta.

Nuoširdžiai dėkojame dr. Žygimantui Pavilioniui už skirtą laiką, žinias ir entuziazmą. Tikiu, kad degančios jaunos širdys bręsta ne tik idėjoms ir ketinimams, bet formuos apčiuopiamus teigiamus rezultatus mūsų tėvynės labui!

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė

 

Rugsėjo 28 dieną, 14 valandą, savo pajėgas suvienijo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas su „Vilnius Fashion Hub“ ir pristatė ką tik iš lėktuvo išlipusį fotomenininką Javier Lovera.
Vos tris dienas Vilniuje viešėsiantis fotografas sutiko skirti laiko mada ir fotografija besidomintiems studentams ir dėstytojams, kad įkvėptų juos naujoms kūrybinėms idėjoms.

Javier Lovera užaugo Bogotoje (Kolumbija), studijavo Toronte (Kanada), kur šiuo metu gyvena bei kuria. Ryškaus braižo mados fotografijomis išsiskiriantis kūrėjas yra išties plataus profilio. Jo darbai buvo publikuoti tokiuose žurnaluose kaip ELLE, FASHION Canada, „The Globe and Mail“, „Clin D‘Oeil“. Taip pat bendradarbiavo su Mendocino, „Frank and Oak“, Adidas, NIKE ir BMW.

Susitikimo metu fotografas pasakojo apie kelią fotografijos link ir referuodamas į savo asmeninę patrtį patarė, kaip jame nepasiklysti. Užbūręs klausytojus savo charizma dalinosi patarimais jauniesiems menininkams, kaip išlikti savimi ir kurti savitą braižą, kaip išgyventi kūrybines krizes, kaip pristatyti savo darbus galimiems užsakovams. Klausytojai, kurių dauguma domisi ar studijuoja mados dizainą, buvo sužavėti Javier mados fotografijos darbais, kuriuos jis atlieka itin preciziškai. Jo darbuose dažnai atsiveria netikėti rakursai ir kūrybiniai sprendimai – fotomenininkas mėgsta derinti kelias menines disciplinas.

Tai buvo maloni popietė su itin kūrybinga ir įdomia asmenybe, tikimės, kad studentai ir dėstytojai  išėjo pasisėmę naujų idėjų ir jėgų kūrybai. Manome, kad Vilniaus kolegijos, Menų ir kūrybinių technologijų fakultete tokių iniciatyvų pasitaikys dar ne viena. O draugystę su Vilnius Fashion Hub palaikysime ir toliau.

Peržiūrėti Javier darbus galite čia: www.javierlovera.com

Už fotografijas labai dėkojame Goodlife Photography.

2016 m. rugsėjo 22 d. vyko baigiamoji „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius“ (2014-1-LT01-KA202-000541) konferencija. Projektas truko 2 metus. Projekto tikslas – pritaikyti probleminio mokymosi metodiką rengiant veterinarijos felčerius. Projekte dalyvavo projekto partneriai iš Bulgarijos (Europos kokybės centras), Rumunijos (Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas) ir Italijos („Abivet“).

Projekto metu suorganizuoti 5 tarptautiniai projekto komandos susitikimai, atlikti fokus grupių tyrimai, sukurti metodiniai gidai probleminio mokymosi proceso dalyviams, probleminės situacijos, įvykdyti 3 mėnesių probleminio mokymo metodikos testavimai, surengtos 6 nacionalinio lygio ir viena tarptautinė sklaidos ir valorizacijos konferencija, publikuoti straipsniai spaudoje ir internetinėse svetainėse apie projekto eigą ir rezultatus.

2016 m. rugsėjo 22 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo gausus Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto socialinių partnerių tinklas: Jakovo veterinarijos centras, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, ZOO visata, V. Saudargienės veterinarijos klinika, Buivydiškių veterinarijos klinika, UAB ,,VET-1“, Gyvūnų globos organizacija „Lesė“, LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinika, UAB ,,Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba,  VšĮ ,,Felium domus“, Veterinarijos klinika ,,TOTO“, Juliaus Vereniaus veterinarinių paslaugų įmonė, UAB „Alltech Technologijos“ ir kt. Taip pat konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 30 Europos veterinarijos felčerių asociacijos (VETNNET) narių iš Anglijos, Portugalijos, Norvegijos, Suomijos, Čekijos, Slovėnijos, Olandijos, Belgijos, Italijos, Danijos.

Konferencijos dalyvius pasveikino VETNNET asociacijos prezidentas  dr. Joao Mequita, Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė. Konferencijoje pranešimus skaitė projekto vadovas ir ekspertas dr. Mikas Balkevičius, UAB „Alltech Technologijos“ direktorius Tomas Karalis, Britų karališkojo veterinarijos koledžo ekspertės Julia Dugmore ir Victoria Hedges, Vilniaus kolegijos būsimos veterinarijos felčerės – Sabina Rabkovskaja ir Rūta Einorytė.

Projekto vadovas pristatė projekto įgyvendinimo procesą, rezultatus,  probleminio mokymo projekto produktų panaudojimo galimybes ir perspektyvas. Veterinarijos felčerės pristatė praktinį problemos sprendimo pavyzdį ir pasidalino įspūdžiais iš probleminio mokymosi proceso. UAB „Alltech Technologijos“ įmonės direktorius akcentavo inovatyvios probleminio mokymosi metodikos svarbą iš darbdavių pusės: pabrėžė problemų sprendimo gebėjimų svarbą sprendžiant praktines problemas profesinėje aplinkoje. Anglijos Karališkojo koledžo atstovai vedė praktinius seminarus, kaip taikyti probleminio mokymosi metodiką organizuojant veterinarijos felčerių praktinių gebėjimų testavimo procedūras.

Projekto vadovas dr. Mikas Balkevičiaus akcentavo, kad projektas turėjo teigiamos įtakos Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros dėstytojų ir besimokančiųjų mokymosi kultūros lygiui: dėstytojai įsitikino  inovatyvios metodikos taikymo paprastumu, efektyvumu, o  besimokantieji vis labiau domisi probleminiu mokymu ir jį prašo taikyti įvairesnių dalykų ir disciplinų mokyme.  Anot projekto vadovo, tokios sėkmės priežastis yra paprasta – bendras komandinis darbas, paremtas dialogu, tarpusavio pasitikėjimu, aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu, kuris projekte realizuotas tiek edukacinėje veikloje, tiek organizaciniame darbe.

Projekto svetainė: www.vet-pbl.eu

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius