Prisijungti verta! Su ansambliu Jūs vyksite į koncertines keliones Lietuvoje bei užsienyje, susirasite naujų draugų, dalyvausite įvairiuose studentų festivaliuose ir, žinoma, šauniai praleisite laiką.

Atrankos vyksta visą rugsėjį:

  1. Šokėjų: pirmadieniais ir trečiadieniais, 18:30 val. (VVF aktų salėje, Didlaukio g. 49)
  2. Muzikantų: trečiadieniais, 18:00 val. (VVF aktų salėje, Didlaukio g. 49)
  3. Dainininkų: pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 18:00 val. (SPF aktų salėje, Didlaukio g. 45)

VORUTA_kvietimas-plakatas

Kviečiame Vilniaus kolegijos akademinę bendruomenę į rugsėjo 1 – osios šventę Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6). Pradžia 13 val. Laukiame Kolegijos studentų – ypač pirmakursių, dėstytojų administracijos darbuotojų, alumnų.

Po iškilmingo atidarymo koncertuos Vilniaus kolegijos meno kolektyvai bei Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai.

rugsejo1

 

Nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Stipendijos dydis 114 Eur per mėnesį, vienkartinės socialinės išmokos dydis yra nuo 202,73 iki 318,58 Eur ir ji gali būti skiriama dėl atitinkamos socialinės padėties. Stipendijos skiriamos tik pažangiems studentams.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti Fondo tinklalapyje adresu www.vsf.lt, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti Fondui iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Daugiau informacijos jums suteiks
Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Aldona Valatkevičiūtė
Tel. (8 5) 263 91 58

Nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d. iki 2016 m. rugsėjo 16 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2016/ 2017 mokslo metams, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2016 m. spalio 5 dieną.

Daugiau informacijos jums suteiks
Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė
Alina Adamonienė
tel. (8 5) 255 3371