Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto III-ojo kurso studentams šių metų birželio 28 diena tapo viena gražiausių ir įsimintiniausių – absolventai savo rankose laikė profesinio bakalauro diplomus.

Iškilminga ceremonija vyko net trimis etapais. Renginys pradėtas giedant Vilniaus kolegijos himną „Tiesos daina“. Šventės dalyvius pasveikino Ekonomikos fakulteto dekanė, lektorė Asta Pikelienė, kuri pabrėžė, jog susirinkę į iškilmes absolventai yra patys ištvermingiausi, nes jiems pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą, sėkmingai baigti studijas ir apginti baigiamuosius darbus.

UAB „Asistentė“ direktorius Remigijus Valintas įteikė pažymėjimus Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventėms, kurios dalyvavo informacinės buhalterinės apskaitos programos „Apskaitos Asistentė“ konkurse ir buvo pripažintos geriausiai išmanančiomis programą ir galinčiomis sėkmingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą su šia programa (I vieta – Justina Morkūnaitė, II vieta- Simona Ašmantaitė, III vieta – Inga Kavalnytė). I-osios vietos nugalėtoja Justina Morkūnaitė gavo ir prizą – programos prenumeratą metams, kurios vertė 500 Eurų.

Marija Lauciuvienė, UAB „Naujoji šiluma“ direktorė, paminėjo jog norint būti finansų srities specialistu absolventai turėtų užsibrėžti tapti įvairiapusėmis asmenybėmis, mokančiomis ne tik skaičiuoti, bet ir komunikuoti užsienio kalbomis, išmanyti informacines technologijas bei nuolatos tobulėti.

2007 m. Finansų studijų programos absolventas Gvidas Gedvilas, DNB banko Projektų vadovas palinkėjo studentams siekti užsibrėžtų tikslų, nebijoti klysti ir išlikti savimi.

Studentus bei svečius sveikino Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Genė Achranovič, Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė, Verslo ekonomikos katedros lektorė Sigita Valentukevičienė, kuri studentams linkėjo ne tik siekti karjeros aukštumų, bet ypač puoselėti šeimą.

Bankininkystės katedros lektorius, VPMF „VIKO Bankas“ vadovas Alvydas Mackevičius pasveikinęs būsimuosius bankininkus, įteikė jiems fakulteto ir Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų centro Simulith pažymėjimus, kurie liudija, kad jie atliko praktiką verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO Bankas“ ir susipažino su bankine informacine sistema „FORPOST“ bei įgijo kompetencijas darbuotojų valdymo, apskaitos valdymo, pirkimo valdymo, pardavimo valdymo ir rinkodaros valdymo srityse.

Investicijų ir draudimo studijų programos absolventai taip pat nebuvo nuskriausti. Jiems įteikti fakulteto ir Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų centro Simulith pažymėjimai, liudijantys, kad jie atliko praktiką verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO Drauda“ ir susipažino su draudimo įmonės informacine sistema DIS bei įgijo kompetencijas darbuotojų valdymo, apskaitos valdymo, pirkimo valdymo, pardavimo valdymo ir rinkodaros valdymo srityse.

Studijų skyriaus vedėja Inga Pašiušienė apdovanojo direktoriaus padėkos raštais studentus už aktyvią studentišką, mokslinę, projektinę, tarptautinę ir sportinę veiklą, atsakingą ir pareigingą grupės seniūno darbą.

Lektorius Eduardas Vaitilavičius geriausiems 2016 m. absolventų laidos sportininkams įteikė Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro statulėles: Ramintai Zujūtei už pasiekimus lengvojoje atletikoje, Dariui Kibildžiui – už pasiektus rezultatus krepšinyje ir Austei Macaitytei – už puikius pasiekimus sportinėje veikloje.

Sveikinimų intarpuose skambėjo nuostabūs muzikiniai kūriniai D. Martin „Sway“, S. Wonder „Overjoyed“, L. Vilkončiaus „Dar ne kartą“, F. Sinatra „Smilling“ bei kitos kompozicijos, kurias visiems susirinkusiems dovanojo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai: Dalius Garnys ir Gabrielė Degutytė.

Ceremonijos metu visus lydėjo pakili nuotaika ir geros emocijos.

Absolventams linkime kuo gražiausios vasaros, palankaus karjeros starto bei tikimės, kad susitiksime Ekonomikos fakultete dar ne kartą!

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė

2016 m. birželio 29 d. Sveikatos priežiūros fakultete buvo iškilmingai įteikti profesinio bakalauro diplomai 166 nuolatinių studijų absolventams, iš jų – 12 su pagyrimu. Sveikinimo žodį tarė Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas. Absolventus pasveikino ir geriausios kloties palinkėjo Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė bei šventėje dalyvavę svečiai: Jonas Bartlingas, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius;  Gintarė Mykolaitienė, UAB „BIOK laboratorija“ naujų produktų specialistė; Renata Vengerskaja, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Maisto paruošimo skyriaus vedėja, dietetikos technologė; Aldona Baublytė, Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos valdybos sekretorė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė; Jurgita Veliulytė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vyr. kineziterapeutė, Kineziterapijos padalinio vadovė; Ignė Ragaišytė, UAB „Gemma sveikatos centras“ ergoterapeutė; Mindaugas Vilius, 2011 metų „Kineziterapijos“ studijų programos absolventas, UAB „Slaugivita“ pardavimų projektų vadovas. Absolventus – sportininkus pasveikino ir atminimo prizus įteikė Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro treneris Zenonas Vaitkevičius. Sėkmės diplomantams linkėjo fakulteto tarybos pirmininkė Kristina Žukienė ir fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Samanta Vasiliauskaitė.

Mieli absolventai! Sveikiname ir linkime visokeriopos sėkmės!

Šią savaitę Verslo vadybos fakultetas išleido 86 ištęstinių studijų absolventus. „Man yra garbė pasirašyti ant kiekvieno iš jūsų diplomo asmeniškai, šiandien jūs esate nugalėtojai, čia susirinko patys stipriausi, ištvermingiausi. Vilniaus kolegijos diplomo gavimas – tai ne pabaiga, o tik naujo kelio pradžia. Sėkmės jūsų tolimesniame, kartais sudėtingame, bet įdomiame kelyje“, – įteikdamas viešbučių ir restoranų verslo, tarptautinės prekybos, turizmo vadybos, reklamos vadybos, įstaigų administravimo ir tarptautinio verslo ištęstinių studijų absolventams profesinio bakalauro diplomus linkėjo Kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas.

Absolventus taip pat sveikino Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos direktorius Gintaras Šeputis, Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė bei katedrų vedėjos.

2016 m. birželio 27 d. Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė Aleksandro Stulginskio universitete sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Lubinų antraknozę sukeliančių Colletotrichum spp. grybų identifikavimas, patogeniškumas ir žalingumas bei kontrolės priemonių efektyvumas“ (Agronomija 01 A). Darbo vadovas –  dr. Roma Semaškienė.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime kūrybinės sėkmės tęsiant mokslo darbus!

ATF administracija