2016 m. vasario 14 -20 d. Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Birutė Jukonienė ir Bankininkystės katedros lektorė, Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė pagal Erasmus + programos mobilumo mokymosi vizitą lankėsi Lichtenšteino universitete (University of Lichtenstein,  Vaduz, Lichtenstein,  https://www.uni.li/en ).

Lektorės dalyvavo tarptautinėje įvadinėje savaitėje užsienio studentams, atvykusiems studijuoti  į universitetą iš įvairių pasaulio šalių (60 studentų iš Australijos, Korėjos, Indijos, Kolumbijos, Meksikos, Nigerijos, Omano, Gruzijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Graikijos, Danijos, Suomijos ir kt.). Šios savaitės metu lektorės, kartu su dėstytojomis iš Bulgarijos, dalyvavo užsienio studentų įvadinėse paskaitose, susipažino su universiteto materialine baze, biblioteka, dalyvavo kituose renginiuose,  pristatė Vilniaus kolegiją, jos studijų programas, supažindino su Lietuva, Vilniumi. Bendravo su Lichtenšteino universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais: vadove Trudi Ackermann, studijų užsienyje patarėja Mirjana Matic-Schädler, atvykstančių iš užsienio studentų konsultantu Simon Mittermeier.

Lichtenšteino universitete studijuoja apie 800 studentų, organizuojamos bakalauro, magistro, doktorantūros ir podiplominės studijos. Studijų klausimais buvo bendrauta su  bakalauro studijų vykdančiąja direktore dr. Elisabeth Höfferer. Susipažinta išsamiau su mokymo institucija, studijų programomis (verslo administravimas, verslo ekonomika, finansai, informacinės sistemos, architektūra), jų rengimo metodika, vertinimu, studijų organizavimu, praktiniu mokymu, nuotolinio mokymo galimybėmis, baigiamųjų darbų rengimo organizavimu ir metodika, katedrų, pedagoginio personalo veikla, mokslinio tiriamojo darbo organizavimu. Universiteto bibliotekoje buvo susipažinta su studentų parengtais baigiamaisiais darbais. Apsilankyta studentų bendrabutyje, kur buvo bendrauta su bendrabučio vadove Gabriela Cortés ir užsienio studentais, susipažinta su studentų gyvenimo sąlygomis, dalyvauta užsienio studentų tarptautiniame vakare.

Stažuotės metu patobulinti profesiniai įgūdžiai, bendro pobūdžio gebėjimai. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, rengiant bei tobulinant studijų bei modulių programas, rengiant mokymo metodinę medžiagą, organizuojant praktinį mokymą ir baigiamųjų darbų rašymo metodiką. Numatoma kolegas supažindinti su Lichtenšteino universitetu ir šalimi, išanalizuoti gautus Lichtenšteino universiteto vykdomų studijų programų studijų planus, ko pasekoje bus galimybė patobulinti fakultete vykdomas studijų programas.

Stažuotės metu užmegzti ryšiai su Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (University of National and World economy, Sofia, Bulgaria; http://www.unwe.bg/en/) dėstytoja Albena Stefanova, ko pasekoje pasirašyta nauja Erasmus + stutartis.

Asta Pikelienė
Ekonomikos fakulteto dekanė

Verslo vadybos fakultete ne vienerius metus sėkmingai veikiančios kelios verslo praktinių mokymo firmos (VMPF) – „Vilionė“ ir  „Miglė“ – „SimuLith“ tinklo nariai, atitinkantys tarptautinius EUROPEN kokybės standartus. Tai verslą imituojančios įmonės, kuriose studentai atranda visus organizacijoje vykstančius procesus per trumpą laiką. Praktikų šiose įmonėse metu, studentai įtvirtina gebėjimus tvarkyti įmonių dokumentaciją, įgyja praktinių darbo įgūdžių, ugdo gebėjimus priimti sprendimus.

Vasario 26-ąją VMPF „Vilionė“ ir „Miglė“ sukvietė kolegas iš kitų aukštųjų mokyklų į 1-ąją respublikinę studentų praktinę konferenciją „Idėjų kelias ugdant studentų verslumą“. Šia iniciatyva siekiama skatinti studentų verslumą, gebėjimą atlikti tyrimus, rinkti, analizuoti ir perteikti informaciją bei diskutuoti įgyvendinant naujas idėjas.

2016 m. vasario 25d. Šiaulių miesto lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos kolegijų studentų XVI-jų Žaidynių lengvosios atletikos varžybos. Jose puikiai pasirodė kolegijos merginos ir vaikinai. Surinkę 7820 taškų ir net 254 taškais aplenkę artimiausią varžovę, užtikrintai laimėjo didžiąją taurę

60 m. ir šuolio į tolį rungtyje nepralenkiamas buvo Rapolas Saulius, o Akvilė Šimkutė šiose rungtyse laimėjo II ir III vietas. Julius Lukoševičius 60 m. bėgimo rungtyje laimėjo bronzos medalį. Mūsų kolegijos merginos tapo estafetinio bėgimo 4X200 m. nugalėtojomis (A. Šimkutė, M. Petrauskaitė, A. Mickutė ir A. Macaitytė).

Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas Jonas Bautronis

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2016 m. vasario 25 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras tema: „Šiuolaikiniai tyrimo metodai. Spektrometrija ir Chromatografija“ Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Laima Sabaliauskienė. Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas pristatė Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos ir Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos atliekamais tyrimais. Seminare dalyvavo šešiolika 10-12 kl. moksleivių. Po to moksleiviai pasidalino į dvi grupes, jiems vadovavo lektorės I. Stankevičienė ir D. Židonytė, talkino laborantės Jūratė ir Viktorija bei studentų mokslinės draugijos nariai S. Banelytė, A. Budrevičiūtė, P. Nalivaika ir M. Filmanavičiūtė.  Su dėstytoja Inga moksleiviai išekstrahavo augalinius pigmentus iš paprikos, špinatų, pomidorų ir juos atskyrė plonasluoksnės chromatografijos metodu. Identifikavo atskirtus pigmentus: chlorofilus, karotinoidus ir kt. Moksleiviai stebėjo augalinių pigmentų fluorescenciją UV šviesoje. Dėstytoja Dalė su moksleiviais išekstrahavo chlorofilą iš įvairių daržovių (krapų, špinatų, porų) ir spektrofotometru kiekybiškai nustatė chlorofilo a, b bei karotinoidų kiekį, aptarė gautus rezultatus. Chemijos katedros svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu ir dėmesingu priėmimu.

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleiviai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijoje lankosi ne pirmą kartą, tai mokytojos L. Sabaliauskienės, besirūpinančios moksleivių ateitimi ir chemijos išprusimu, nuopelnas.

Chemijos katedra

Vasario 14 d. Sankt Peterburge, Rusijoje vyko 29-oji tarptautinė švietimo ir studijų paroda. Stende „Studijos Lietuvoje“, Vilniaus kolegiją atstovavo Tarptautinių ryšių skyriaus projektų vadovė Jelena Smalskienė.

Čia galimybes mokytis Lietuvoje pristatė Švietimo mainų paramos fondas bei kelios Lietuvos aukštosios mokyklos.

Po parodos Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate vyko lietuvių bendruomenės narių, Sankt Peterburgo ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų susitikimas.

Parodos bei renginio metu buvo užmegzti naudingi ryšiai padėsiantys prisitraukti studentų ir  plėsti bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Sankt Peterburgo aukštųjų mokyklų.

Akimirkos iš parodos:

2016 m. vasario 25 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Investicijų ir draudimo studijų programos I ir II kurso studentai lankėsi Danske Bank Global Services Lithuania centre. Studentų būrį pasitiko GSL centro skyrių vadovų komanda. Susitikimo metu Paulina Dilbienė pristatė patį GLS centrą, o skyrių vadovai kartu su savo komandų nariais papasakojo ir parodė kokius darbus ir operacijas atlieka visi centro skyriai. Viso susitikimo metu vyravo puiki nuotaika ir gera atmosfera. Studentai sužinojo daug naujos ir naudingos informacijos apie darbo specifiką ir karjeros galimybes įvairiuose GSL centro skyriuose bei buvo pakviesti prisijungti prie šaunios GSL komandos. Labai smagu buvo sužinoti, kad vienas iš vadovų yra mūsų fakulteto absolventas.

Dėkojame skyrių vadovams ir visiems kitiems centro komandos nariams už šiltą ir labai naudingą susitikimą bei linkime geriausios kloties!

Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė

edited_best